slide14 copy
slide13 copy
slide12 copy
slide11 copy
slide10 copy
slide9 copy
slide8 copy
slide7 copy
slide6 copy
slide5 copy
slide3 copy
slide2 copy
ajdovscina
kapela
Nova Gorica Panorama With Part of Friuli
trg-evrope

Razširjen sistem izposoje koles v Novi Gorici

15. decembra, 2023

V novogoriški mestni občini so danes predali namenu razširjen sistem izposoje koles, ki vsebuje 13 novih postajališč z 22 navadnimi kolesi, 30 električnimi kolesi, enim tandemom in enim tovornim kolesom. Z novimi postajališči širijo in krepijo že izdelano mrežo osmih postajališč. Gosta mreža postajališč namreč uporabnikom omogoča lažje prehajanje iz avtomobilov na bolj trajnostni način premikanja po mestu. Nova postajališča bodo na voljo na lokacijah, kjer se zadržuje večje število ljudi (stanovanjske soseske, šolska območja, bližina storitvenih dejavnosti …), in bodo na nekaterih mestih dopolnjevala obstoječo ponudbo trajnostnih načinov prevoza. Po širitvi sistema izposoje koles imajo prebivalci ter obiskovalci mestne občine na voljo skupno 91 koles, ki si jih lahko izposojajo ter jih vračajo na 20 postajališčih v mestni občini, enem postajališču v Občini Šempeter-Vrtojba ter na šestih priklopnih mestih v sosednji Gorici (I). Kot posebnost projekta širitve sistema izposoje koles izpostavljajo možnost uporabe tandem kolesa in tovornega kolesa. S tem želijo promovirati in spodbujati uporabo kolesa kot prevoznega sredstva predmetov in oseb na krajših razdaljah, kar se v svetu izkazuje kot praktično, zlasti v urbanih območjih, ki so z avtomobili težje dostopna.

Nova postajališča so: v Solkanu pri Hotelu Sabotin, v Ulici Milojke Štrukelj in v Kajak centru Solkan. V Novi Gorici pa: na železniški postaji, na Cankarjevi ulici pri številki 50 in pri MIC-u, na Ulici Gradnikove brigade, na Prvomajski ulici pri Supernovi in v novogoriškem  Športnem parku. V Rožni Dolini je novo postajališče pri Merkurju, postajališče so še ob športnem igrišču na Pristavi, pri končnem postajališču mestnega avtobusa v Lokah in pri stavbi KS Kromberk v Kromberku.

Skupno smo od vzpostavitve sistema koles leta 2021 pa do konca novembra letos zabeležili 14.156 najemov, uporabniki pa so v povprečju kolesa najeli 457-krat mesečno. Povprečno število najemov je od vzpostavitve sistema GO2GO višje med delovnimi dnevi, podoben trend pa lahko opazimo tudi v zadnjih treh mesecih. Skupno povprečno trajanje najema je po enaintridesetih aktivnih mesecih v Novi Gorici približno 29 minut, povprečna prevožena razdalja pa znaša 1,6 kilometra. Skupno smo od vzpostavitve sistema pa do konca avgusta v Novi Gorici z navadnimi in električnimi kolesi prekolesarili že 22.925 kilometrov.

V jesenskem tromesečju je prvi izrazit porast najemov ponovno opaziti v jutranjih urah, ko kolesa uporabniki uporabljajo zlasti za pot v službo, šolo in po jutranjih opravkih. Drugi vrhunec najemov je opazen v popoldanskih in večernih urah, pri čemer ob 20. uri beležimo najvišjo frekvenco najemov med delovnimi dnevi. Ponovno opažamo, da je velika frekvenca najemov koles v jutranjih in popoldanskih konicah, kar pomeni, da kolesa sistema GO2GO predstavljajo pomembno, okolju prijazno alternativo drugim oblikam prevoza v novogoriški občini. Med vikendi je bila frekvenca nižja kot med delovniki. Najvišjo frekvenco smo med vikendi beležili popoldan med 14. in 15. uro in v večernih urah, med 20. in 21. uro.

November 2023 je bil 31. aktivni mesec delovanja sistema GO2GO. V primerjavi z lanskim jesenskim tromesečjem smo letos beležili povišano število registracij v sistem. Septembra se je v sistem registriralo 97 uporabnikov, oktobra 99 in novembra 40. Skupno smo v sistemu GO2GO ob koncu novembra tako zabeležili že 2.294 registracij. V jesenskem tromesečju je bilo v sistemu GO2GO skupno aktivnih 11 postaj. Skupaj je bilo največ prometa zabeleženega na postajah Kidričeva center, Kidričeva – jug in OŠ Milojke Štrukelj. Največ najemov in vračil smo beležili na postaji Kidričeva - center, kjer so si uporabniki kolo izposodili 316-krat in vrnili 266-krat.

Novogoriški župan Samo Turel je ob odprtju razširjenega sistema izposoje koles izpostavil: »Želim se zahvaliti vsem sodelavcem na mestni občini, ki izjemno intenzivno delajo na tem projektu, družbi Nomago, ki je naš partner pri vzpostavljanju trajnostne mobilnosti in krepitvi skrbi za naše zdravje in okolje. Z novimi postajališči širimo mrežo izposojevalnic koles, obenem pa želimo okrepiti zavest oz. lažji prehod iz avtomobilov na kolesa. Mestna občina Nova Gorica si skupaj s sosednjimi občinami in Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje (EZTS) prizadeva, da se sistem širi tudi preko meja. Tako bodo že v kratkem v sosednji Gorici na voljo nova postajališča, prvo bo umeščeno pred občinsko stavbo. Želimo si, da bi sistem polno zaživel in da bi se občani, obiskovalci in turisti vozili z našimi kolesi.«

»Mestna občina Nova Gorica iz leta v leto postaja boljši primer razvojno naravnane občine, ki je presegla razmišljanja o nujnosti gradnje vedno novih cest ampak razmišlja širše, je usmerjena v prihodnost in občane ter druge obiskovalce mesta postavlja v središče. Širitev sistema GO2GO je tudi jasen odraz tega, da so v Novi Gorici zdravje občanov, njihova vsakodnevna mobilnost in skrb za okolje izredno visoko na lestvici prioritet. V GO2GO je sedaj vključenih kar 24 postaj v Novi Gorici, Šempetru pri Gorici in italijanski Gorici oziroma 13 več kot doslej, skupno pa je uporabnikom na razpolago kar 91 koles. S širitvijo sistema GO2GO je le ta za občane Nove Gorice in okoliških občin postal še veliko bolj uporaben ter predstavlja odlično alternativo prevozom z osebnim vozilom,« je povedal Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti v družbi Nomago.

Vrednost projekta znaša 525.077,35 evrov z vključenim davkom na dodano vrednost. Od tega načrtujemo, da bomo prejeli 282.999 evrov nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike v okviru mehanizma CTNiz občinskega proračuna pa prispevamo 242.078 evrov.

Kot doslej bomo tudi v sklopu razširjenega sistema izposoje koles pozorno spremljali njegovo uporabo. Računamo, da bo ta glede na gosto posejano mrežo postajališč zdaj precej večja. Če se bo v prihodnje pojavila potreba po dodatnih postajališčih, bomo poskusili pridobiti sredstva za nadaljnje širitve.

Operacija »Širitev sistema izposoje koles GO2GO« se sofinancira iz mehanizma CTN, v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4: »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4: »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1: »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih« iz Kohezijskega sklada.

Foto: Ana Rojc

< Vse novice

Sledite nam

Oxygen Icon Box

Zavod za turizem

Oxygen Icon Box

Vipavska dolina

Oxygen Icon Box

Dogodki Nova Gorica in Vipavska dolina

Oxygen Icon Box

@VipavaValleySI

Oxygen Icon Box

@vipavavalley_official

Prijavi se na e-novice

Kontaktni podatki

Javni zavod za turizem 
Nova Gorica in Vipavska dolina
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti Nova Gorica
Kidričeva ulica 11
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00, 041 460 217
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Ajdovščina
Prešernova ulica 9
5270 Ajdovščina
Telefon: 05 365 91 40, 031 355 110
E-mail: ajdovscina@vipavskadolina.si

TIC Renče – Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga
Telefon: 041 490 227
E-mail: rence-vogrsko@vipavskadolina.si

Skip to content