slide14 copy
slide13 copy
slide12 copy
slide11 copy
slide10 copy
slide9 copy
slide8 copy
slide7 copy
slide6 copy
slide5 copy
slide3 copy
slide2 copy
ajdovscina
kapela
Nova Gorica Panorama With Part of Friuli
trg-evrope

Pikol Lake Village, Sobe Leban in Odprte vasi so turistični ponudniki, ki so med zadnjimi na destinaciji Nova Gorica in Vipavska dolina pridobili okoljski/trajnostni znak Green Key, s čimer soustvarjajo zeleno zgodbo trajnostnega turizma

23. aprila, 2021

Vodstvo in zaposleni v Pikol Lake Village, Sobe Leban in Odprte vasi so že pred časom sprejeli odločitev, da svojo obstoječo ZELENO POLITIKO nadgradijo, jo tudi formalno umestijo v svoje poslovanje ter preko mednarodnih standardov preverijo svoje trajnostno naravnano delovanje, in sicer na način, da se preverijo skozi postopek certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata GREEN KEY/ZELENI KLJUČ – za gostinske obrate/namestitve in naknadno certifikata ZSST - Slovenia Green - GREEN ACCOMMODATION.

Zeleni ključ, je okoljski/trajnostni znak, vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo (FEE). Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati – nosilci tega znaka, vzdržujejo visoke okoljske standarde, kar dokazujejo s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, nenehno išče nove - trajnostne - načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov zmanjšali vpliv na okolje ter stroški poslovanja. Ker so gostje vedno bolj ozaveščeni glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojega prostega časa ali za poslovno druženje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne goste izjemno privlačna. Pridobitev okoljskega znaka Zeleni ključ pomeni za obrat tudi dodatni način promocije, saj obrat potencialnim gostom s pridobitvijo omenjenega znaka sporoča, da izpolnjuje stroge okoljske kriterije ter aktivno, celostno in sistematično izboljšuje svoje trajnostno naravnano poslovanje.

Kriteriji za restavracije/namestitve, po katerih so bili obrati ocenjeni in certificirani, pokrivajo 13 področij, in sicer (1) OKOLJSKO UPRAVLJANJE, (2) VKLJUČENOST OSEBJA, (3) INFORMIRANJE GOSTOV, (4) VODA, (5) PRANJE IN ČIŠČENJE, (6) ODPADKI, (7) ENERGIJA, (8) HRANA IN PIJAČA, (9) NOTRANJE OKOLJE, (10) ZELENE POVRŠINE, (11) KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST, (12) AKTIVNOSTI V NARAVI in (13) ADMINISTRACIJA.

V okviru področja OKOLJSKO UPRAVLJANJE so v obratih med drugim dokazali aktivno obojestransko sodelovanje z lokalno skupnostjo. To sodelovanje je obenem predpogoj za umestitev lokalnih skupnosti ter turističnih ponudnikov v sistem Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST), ki je nacionalni program in certifikacijska shema pod krovno znamko SLOVENIA GREEN. Shema (1) združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, (2) destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, (3) skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Dokazali so tudi aktivno sodelovanje in spodbujanje deležnikov ter odgovornost, da zeleno politiko širijo mednje ter na ta način postajajo ambasadorji zelene politike.

S pridobitvijo znaka Green Key - enega izmed v ZSST priznanih mednarodno veljavnih trajnostnih ali okoljskih znakov - ter podpisu ZELENE POLITIKE SLOVENSKEGA TURIZMA IN ZAVEZE ZA TRAJNOSTNO GASTRONOMIJO SLOVENIJE, bodo turistični  ponudniki izpolnili tudi pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green Cuisine/Accommodation (Pikol oboje, Leban in Odprte vasi pa Accommodation), s čimer se bo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu tudi formalno pozicioniral kot okolju in družbi prijazna restavracija/namestitev.

Verjamemo, da bomo skupaj z okoljsko osveščenimi ponudniki - s pobudami in spodbudami na področju trajnostnega razvoja okolja in družbe uspešno soustvarjali trajnostni turizem in sploh razvoj naše destinacije.

Pred njimi so tudi drugi ponudniki na destinaciji osvojili okoljske/trajnostne znake: Saksida (Eco camping), Hotel Sabotin (Green Key), Agencija Buriatik (Travelife), Hotel Lipa (Green Key), Gozdna vasica Theodosius (Green Key), Prenočišča Kogoj (Green Key) in Gostilna pri Lojzetu (Slovenia Green Cusine). 

Turistična destinacija Nova Gorica in Vipavska dolina je butična, zelena, zdrava ter trajnostno naravnana turistična destinacija, z jasnim pozicioniranjem in celostnimi turističnimi produkti, ki privabljajo zahtevnejše goste, željne uživanja življenja in sprostitve skozi vse leto. Mednarodno prepoznavna destinacija je znana po sončnih vinorodnih gričih, izjemni vinski tradiciji, izvrstni kulinariki ter bogati naravni in kulturni dediščini. Na vseh teh področjih se pri oblikovanju turistične ponudbe povezuje s ponudniki čezmejnega prostora.

Strateški razvojni okvir programa dela in finančnega načrta je skladen tudi s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021: »Slovenija je globalna zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.«

Zavod bo v letu 2021 pripravil in z vsemi občinami, ki niso ustanoviteljice zavoda, uskladil strategijo razvoja in trženja vodilne destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina. Strategija bo temeljila na dejstvu, da je destinacija edinstvena in da morajo pri uresničevanju strategije aktivno sodelovati vsi deležniki, vsak v okviru svojih pristojnosti in zmožnosti.

Temeljni cilji, po katerih stremimo in jih z različnimi aktivnostmi zasledujemo, so:

•             povečan turistični obisk,

•             podaljšanje povprečne dobe bivanja,

•             povečanje prepoznavnosti destinacije,

•             razvoj integralne turistične ponudbe destinacije,

•             desezonalizacija – sezona štirih letnih časov, izražena v obljubi tržne znamke kot »Vse leto.",

•             dvig kakovosti ponudbe in zadovoljstva turistov,

•             povečanje dodane vrednosti v turističnih produktih,

•             pozitivna promocija z jasno opredeljenimi trženjskimi smernicami,

•             povečano zadovoljstvo turističnih deležnikov destinacije. 

< Vse novice

Sledite nam

Oxygen Icon Box

Zavod za turizem

Oxygen Icon Box

Vipavska dolina

Oxygen Icon Box

Dogodki Nova Gorica in Vipavska dolina

Oxygen Icon Box

@VipavaValleySI

Oxygen Icon Box

@vipavavalley_official

Prijavi se na e-novice

Kontaktni podatki

Javni zavod za turizem 
Nova Gorica in Vipavska dolina
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti Nova Gorica
Kidričeva ulica 11
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00, 041 460 217
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Ajdovščina
Prešernova ulica 9
5270 Ajdovščina
Telefon: 05 365 91 40, 031 355 110
E-mail: ajdovscina@vipavskadolina.si

TIC Renče – Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga
Telefon: 041 490 227
E-mail: rence-vogrsko@vipavskadolina.si

Skip to content