slide14 copy
slide13 copy
slide12 copy
slide11 copy
slide10 copy
slide9 copy
slide8 copy
slide7 copy
slide6 copy
slide5 copy
slide3 copy
slide2 copy
ajdovscina
kapela
Nova Gorica Panorama With Part of Friuli
trg-evrope

Nova prometna ureditev Trubarjeve ulice v Novi Gorici

1. februarja, 2024

Mestna občina Nova Gorica je v sklopu projekta »Vzpostavitev povezanega kolesarskega omrežja Nova Gorica« zaključila s prenovo Trubarjeve ulice, med križiščem z Delpinovo ulico do navezave na kolesarsko/pešpot ob potoku Koren. Cilj celotnega projekta je zasnovati in oblikovati nove kolesarske povezave z namenom izboljšanja prometne varnosti in povečanja privlačnosti kolesarskega prometa. Trubarjeva ulica je eden izmed desetih odsekov, ki se prenavljajo v sklopu projekta.

Trubarjeva ulica spada med pomembnejše ulice šolskega in vrtčevskega okoliša OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, POŠ Kozara ter Vrtca Nova Gorica, kar pomeni, da dnevno to mestno območje obišče več kot tisoč otrok. Ker starši veliko otrok pripeljejo in odpeljejo z avtomobilom, so neurejene površine za pešce in kolesarje predstavljale prometno nevarnost za najranljivejšo skupino v prometu – otroke. Prenova Trubarjeve ulice tako obsega zmanjšanje hitrosti motornih vozil na 30 km/h, izboljšanje pogojev za hojo ter zoženje cestišča zaradi zagotavljanja kolesarskih površin.

Kolesarske površine so vzpostavljene kot pomožni kolesarski pas, kar predstavlja prvo takšno prometno ureditev na območju mesta Nova Gorica. Pomožni kolesarski pas je namenjen kolesarjem. V primeru srečanja dveh nasproti vozečih se vozil ga lahko voznik, v odsotnosti kolesarja, uporabi za umik. V primeru če je na kolesarskem pasu kolesar, pa mora voznik počakati in voziti za kolesarjem, saj slednjega ne sme ne prehiteti ne izsiliti. Takšna prometna ureditev se uporablja tam, kjer zaradi prostorske stiske ni mogoča nobena druga kolesarska ureditev. Ulični odsek Trubarjeve ulice prostorsko ni omogočal druge primernejše rešitve za vzpostavitev kolesarskih površin, zato smo zaradi zagotavljanja večje varnosti kolesarjev odvzeli prostor avtomobilom.

Poleg nove prometne ureditve odseka Trubarjeve ulice s križiščem z Delpinovo ulico je sedaj zagotovljena tudi univerzalna dostopnost za vse ranljive skupine, saj so robniki primerno znižani, urejene so površine za pešce ter kolesarje, postavljene pa so tudi nove vodilne taktilne oznake. Za večjo prijaznost ulice pa je bilo posajenih tudi deset novih dreves, ki bodo zmanjšala vpliv hrupa, izpustov CO2 ter v poletih mesecih nižala temperaturo okolice. Namen projekta je zmanjšanje odstotka uporabe motornega prometa in s tem zmanjšanje izpustov CO2. Občina želi prispevati k čistejšemu bivalnemu okolju na eni strani, na drugi strani pa spodbujati med prebivalci športno-rekreacijsko kulturo in zdrav življenjski slog z urejenimi, varnimi in senčnimi površinami za hojo in kolo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«. Tematski cilj 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4. »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifični cilj 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

< Vse novice

Sledite nam

Oxygen Icon Box

Zavod za turizem

Oxygen Icon Box

Vipavska dolina

Oxygen Icon Box

Dogodki Nova Gorica in Vipavska dolina

Oxygen Icon Box

@VipavaValleySI

Oxygen Icon Box

@vipavavalley_official

Prijavi se na e-novice

Kontaktni podatki

Javni zavod za turizem 
Nova Gorica in Vipavska dolina
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti Nova Gorica
Kidričeva ulica 11
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00, 041 460 217
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Ajdovščina
Prešernova ulica 9
5270 Ajdovščina
Telefon: 05 365 91 40, 031 355 110
E-mail: ajdovscina@vipavskadolina.si

TIC Renče – Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga
Telefon: 041 490 227
E-mail: rence-vogrsko@vipavskadolina.si

Skip to content