slide14 copy
slide13 copy
slide12 copy
slide11 copy
slide10 copy
slide9 copy
slide8 copy
slide7 copy
slide6 copy
slide5 copy
slide3 copy
slide2 copy
ajdovscina
kapela
Nova Gorica Panorama With Part of Friuli
trg-evrope

Digitizirane točke kulturne dediščine – nova priložnost za razvoj turizma v Vipavski dolini in čezmejni Goriški

30. novembra, 2021

Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je v letošnji jeseni uspešno zaključil obsežen projekt digitizacije spomenikov kulturne dediščine in razvoja novih turističnih produktov, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma Evropska unija iz Evropska sklada za regionalni razvoj. Grad Rihemberk, grad Vipavski Križ, rimska utrdba Kastra in Solkanski most so v okviru projekta dobili sodoben digitalni zapis, z vzporedno razvitimi digitalnimi orodji in izvirnimi turističnimi produkti pa tudi nove vsebine in priložnosti za privabljanje obiskovalcev.

Na javni razpis, namenjen dvigu kompetenc slovenskih vodilnih turističnih destinacij in razvoju turistične ponudbe v teh destinacijah, se je Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina uspešno prijavil v januarju 2020. V sodelovanju z novogoriško družbo Arctur so bile že v lanskem letu digitalno posnete vse izbrane točke kulturne dediščine, družba Arctur pa je nato izdelala 3D modele vseh štirih objektov.

Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je že prijavo na razpis zasnoval tako, da bi bili končni rezultati lahko kar najbolj uporabni za promocijo in trženje turistične destinacije ter da bi od tega lahko imelo korist čim več lokalnih turističnih ponudnikov. Zaradi razpisnih pogojev so morale biti izbrane točke kulturne dediščine registrirane kot kulturni ali tehniški spomeniki. V Zavodu za turizem so izbrali objekte, ki predstavljajo ali simbolizirajo zgodovinske prelomnice na naših tleh: grad Rihemberk kot rezidenca plemiške rodbine Lanthieri in simbol razvoja kmetijstva v tem delu doline, Vipavski Križ kot prvo mesto s pravicami prirejanja sejmov ter s tem gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, rimska utrdba Kastra kot največja takratna vojaška naselbina in prizorišče zgodovinsko prelomne bitke ter Solkanski most, svetovna tehniška znamenitost na zgodovinsko pomembni Bohinjski železniški progi. 3D modeli gradov Rihemberk in Vipavski Križ so bili na osnovi znanih dejstev in hipotez obogateni z digitalnimi rekonstrukcijami njunega nekdanjega izgleda.

V povezavi s temi znamenitimi objekti, njihovimi zgodbami in vplivi na lokalno življenje od nastanka do danes so po kriterijih Slovenske turistične organizacije za tako imenovana 5-zvezdična doživetja vzporedno z digitizacijo objektov začeli nastajati tudi novi turistični produkti. Zavod za turizem je za njihov razvoj izbral sodoben pristop. V štiri razvojne skupine, za vsako točko kulturne dediščine po eno, je povabil okoliške turistične ponudnike. Pod strokovnim vodstvom specialistov in s pomočjo metode "Design thinking" so ekipe osem tednov na spletnih srečanjih – bili smo namreč sredi epidemije – razvijale koncepte novih vodenih doživetij, ki vključujejo lokalno dediščino, posebnosti in kulinariko. Kasneje, čez poletje, so ekipe te koncepte razvile v tržne produkte, njihovi nosilci, turistični ponudniki z ustrezno registracijo, pa so jih začeli ponujati na trgu. Ponudniki ocenjujejo, da bodo do naslednje turistične sezone nove produkte še nekoliko izpili, nato pa bodo na vsakoletnem razpisu Slovenske turistične organizacije kandidirali za prestižno značko "Slovenia Unique Experience". V Zavodu za turizem so z razvitimi produkti, ki so inovativni in prilagojeni sodobnim zahtevam gostov, zelo zadovoljni. Nova 5-zvezdična doživetja so od septembra že predstavljena na spletnem portalu Vipavska dolina.

Razviti digitalni 3D modeli objektov kulturne dediščine so omogočili izdelavo dodatnih digitalnih orodij za promocijo turistične destinacije in približevanje kulturne dediščine njenim obiskovalcem. V sodelovanju s podjetjem Arctur so tako nastali štirje promocijski filmi, v katerih imajo poleg objektov kulturne dediščine glavno vlogo namišljene zgodovinske osebnosti. V gradu Rihemberk je to grofica Eleonora Rihemberška, v Vipavskem Križu nekdanji grof, v utrdbi Kastra rimski vojak in ob Solkanskem mostu strojevodja, ki naj bi prvi zapeljal vlak čez most. Filmi bodo skozi različne komunikacijske kanale vabili k doživetju zanimivih zgodb med ostalinami in objekti kulturne dediščine. Ob vseh štirih objektih, zajetih v projekt, so bile postavljene table s QR kodo, preko katere obiskovalec dostopa do posebne spletne aplikacije. Z njeno pomočjo si lahko s pametnim telefonom ogledamo 360-stopinjski posnetek digitiziranega objekta in pri obeh gradovih, Rihemberk in Vipavski Križ, tudi rekonstrukcijo njunega nekdanjega izgleda. Poleg tega dobimo vse osnovne informacije o objektih, si ogledamo filme in se seznanimo z doživetji, ki ponujajo še veliko več. Spletna aplikacija z zemljevidom vseh digitiziranih točk vabi k obisku celotne destinacije, je brezplačna in na voljo vsakomur, ki odčita QR kodo. Aplikacijo bodo v Zavodu za turizem razvijali naprej, dodajali bodo nove točke zanimive kulturne dediščine, razmišljajo po tudi o razvoju dodatnih funkcionalnosti.

Obsežen projekt, v katerega so občine ustanoviteljice Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina poleg sofinanciranja vložile znatna sredstva, predstavlja največjo naložbo tega leta v razvoj turistične ponudbe. Pridobljena znanja v procesu realizacije projekta predstavljajo dober temelj za nadaljnji razvoj vodenih turističnih doživetij, ki odkrivanje znamenitosti povezujejo z lokalno ponudbo kulinarike, aktivnosti v naravi in nastanitev. Tovrstna doživetja privabljajo zahtevnejše goste, njihovim ponudnikom in posredno celotni destinaciji pa prinašajo boljše ekonomske rezultate.

Povezava do doživetij: www.vipavskadolina.si/super-dozivetja

Povezave do videov:

< Vse novice

Sledite nam

Oxygen Icon Box

Zavod za turizem

Oxygen Icon Box

Vipavska dolina

Oxygen Icon Box

Dogodki Nova Gorica in Vipavska dolina

Oxygen Icon Box

@VipavaValleySI

Oxygen Icon Box

@vipavavalley_official

Prijavi se na e-novice

Kontaktni podatki

Javni zavod za turizem 
Nova Gorica in Vipavska dolina
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti Nova Gorica
Kidričeva ulica 11
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00, 041 460 217
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Ajdovščina
Prešernova ulica 9
5270 Ajdovščina
Telefon: 05 365 91 40, 031 355 110
E-mail: ajdovscina@vipavskadolina.si

TIC Renče – Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga
Telefon: 041 490 227
E-mail: rence-vogrsko@vipavskadolina.si

Skip to content