slide1 copy
ZELENO = MOJA IZBIRA
ZELENO = MOJA IZBIRA
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy

Trajni ukrepi

Kolesarske in peš povezave

Nova Gorica je zaradi svojega pretežno ravninskega terena zelo ugodna za kolesarjenje in peš promet. Na tem področju se tudi v zadnjih letih odvijajo večji ukrepi, kot je gradnja brvi čez Sočo, do leta 2023 pa bo urejenih še vrsto drugih površin za pešce in kolesarje: Ulica XXX: divizije, Vojkova ulica, Delpinova ulica, Rejčeva ulica, Cankarjeva ulica, Južna kolesarska pot … Kmalu bo na novo urejen, trajnostnim načinom prilagojen tudi del Kidričeve ulice.

Sistem izposoje koles GO2GO

Javni sistem izposoje koles "GO2GO" bo obsegal 8 postaj, 1 v občini Šempeter - Vrtojba, 7 postaj pa v Mestni občini Nova Gorica. Sistem se bo povezal in uporabljal tudi čezmejno, s sosednjo občino Gorico. Na voljo bo 37 koles, 26 navadnih 11 električnih.

Parkirna politika

V naslednjih mesecih bo novogoriška mestna občina oblikovala sveženj ukrepov za različna parkirišča na širšem območju mesta Nova Gorica. Ukrepi bodo temeljili na podatkih o zasedenosti parkirišč, oblikovani pa bodo skupaj z občani.

S postopkom priprave parkirne politike je novogoriška občina v sodelovanju z IPoP – Inštitutom za politike prostora in Ljubljanskim urbanističnim zavodom (LUZ) ravno začela. Med procesom priprave parkirne politike bomo skupaj prebivalce širšega območja mesta še velikokrat povabili k sodelovanju.

Mestna kartica

Mestna občina se pripravlja na uvedbo enotne mestne kartice. S kartico bo omogočena uporaba storitev, ki jih ponuja občina. V projekt je vključena tudi Mestna občina Novo mesto, tako da bo moč mestno kartico uporabljati tudi za storitve, ki jih bo le-ta vključila v sistem. Uporabnikom bo produkt na voljo v obliki brezkontaktne kartice ali aplikacije za pametne telefone. Najprej bo možno z mestno kartico koristiti storitve plačljivega parkiranja, kasneje bodo dodane še druge storitve in produkti, najprej s področja mobilnosti, v prihodnje pa bo možna širitev uporabe tudi na druge storitve in produkte, ki jih ponuja mestna občina in njeni zavodi.

Brezplačen mestni avtobus

Že vrsto let v Mestni občini Nova Gorica mestni avtobus vozi brezplačno. 4 izmed Nomagovih avtobusov, ki vozijo na relaciji Nova Gorica – Šempeter pri Gorici, služijo tudi kot mobilne varne točke. Varne točke so posebej označeni javni prostori, namenjeni otrokom in mladostnikom, kamor se lahko zatečejo po pomoč, če se znajdejo v stiski. Za večjo prepoznavnost je eden od teh avtobusov v celoti polepljen z grafično podobo UNICEF-a in Varnih točk. Nova Gorica je tako postala drugo mesto na svetu z mobilnimi Varnimi točkami na mestnih avtobusih.

GO Šofer

V mestni občini je kljub dobro razviti mreži programov in storitev namenjenih starejšim opaziti socialno izključenost starejših. Razlog zato je moč iskati v mobilnosti starejših. Velikokrat so odvisni od prevoza sorodnikov, znancev, sosedov ali javnega prevoza. Po večini nimajo lastnega prevoza ali pa niso več zmožni vožnje. Zaradi omejene možnosti dostopa do različnih programov se vanje težje vključujejo in so bolj odvisni od pomoči svojcev.  Rešitev za boljšo socialno vključenost starejših in daljše samostojno opravljanje najnujnejših opravil vidimo v vzpostavitvi brezplačnih prevozov za starejše.

Oglejte si tudi ... 

Prijavi se na e-novice

Sledite nam

Oxygen Icon Box

Zavod za turizem

Oxygen Icon Box

Vipavska dolina

Oxygen Icon Box

Dogodki Nova Gorica in Vipavska dolina

Oxygen Icon Box

@VipavaValleySI

Oxygen Icon Box

@vipavavalley_official

Kontaktni podatki

Javni zavod za turizem 
Nova Gorica in Vipavska dolina
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti Nova Gorica
Kidričeva ulica 11
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00, 041 460 217
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Ajdovščina
Prešernova ulica 9
5270 Ajdovščina
Telefon: 05 365 91 40, 031 355 110
E-mail: ajdovscina@vipavskadolina.si

TIC Renče – Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga
Telefon: 041 490 227
E-mail: rence-vogrsko@vipavskadolina.si

Skip to content