slide1 copy
ZELENO = MOJA IZBIRA
ZELENO = MOJA IZBIRA
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy

Aktivnosti

Evropski teden mobilnosti

Evropski teden mobilnosti 2023

V Novi Gorici bomo tudi letos gostili Evropski teden mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra. Letošnji slogan "Varčne poti" nas spodbuja k razmisleku o našem vsakdanjem načinu prevoza in njegovem vplivu na okolje, zdravje ter kakovost življenja v našem mestu.

Program Evropskega tedna mobilnosti 2023

Evropski teden mobilnosti 2022

Evropski teden mobilnosti je potekal od 16. do 22. septembra 2021. V Novi Gorici so se pod sloganom " Trajnostno povezani." odvijali številni zanimivi dogodki in aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti.

Program Evropskega tedna mobilnosti 2022

Evropski teden mobilnosti 2021

Mestna občina Nova Gorica je tudi letos sodelovala v Evropskem tednu mobilnosti, ki tradicionalno poteka od 16. do 22. septembra 2021. V Novi Gorici so se pod sloganom "Živi zdravo. Potuj trajnostno." odvijali številni zanimivi dogodki in aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti.

Program Evropskega tedna mobilnosti 2021

Evropski teden mobilnosti 2020

Evropski teden mobilnosti je potekal od 16. do 22. septembra 2020. V ospredju so bila potovanja z manj onesnaženja.

Program Evropskega tedna mobilnosti 2020

Pešbus, skirobus

Pešbus je način spremljane poti v šolo, pri kateri se učenci v šolo odpravijo peš ali s kolesom v organiziranih skupinah po premišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Skupine otrok spremljajo odrasli – najpogosteje so to starši, ki se izmenjujejo v dogovorjenem ritmu, v nekaterih primerih pa tudi drugi člani širše družine (dedki in babice) ali prostovoljci. Pešbus je zelo razširjen v Italiji in Švici, kjer je znan pod imenom pedibus, v Veliki Britaniji in ZDA pa kot walking bus. Poznajo ga tudi v Kanadi in Avstraliji.

Preberite več o tem

Organizirana spremljana pot v šolo je samo prvi korak k spodbujanju samostojne aktivne poti v šolo. Z izvajanjem pešbusa opozarjamo na pomen in prednosti dnevne aktivnosti otrok. Taka praksa je bila še pred nekaj leti povsem običajna in jo je vredno ponovno okrepiti. Z izvajanjem pešbusa spoznavamo tudi morebitne omejitve in ovire v prostoru, ki hojo ali kolesarjenje v šolo otežujejo, in nanje opozorimo. Namen pešbusa je ozavestiti lokalne skupnosti o pomenu hoje in njenih pozitvnih učinkih na kakovost življenja. Samostojna aktivna pot v šolo mora ponovno postati najbolj običajna in splošno sprejeta praksa.

V Mestni občini Nova Gorica je bil letos že petič zaporedoma organiziran pešbus. V akcijo so bile do sedaj vključene vse mestne šole. Namen akcije je spodbujati trajnosten način prihoda v šolo s posebnim poudarkom na osveščanju o varnosti v prometu. Poleg tega pa je pešbus odlična priložnost za krepitev medgeneracijskega povezovanja in samostojnosti ter spodbuda za najmlajše, da pobližje spoznajo okolje, v katerem živijo.

eKoloROG

Kolesarski izlet eKoloROG (ekologija+kolo+krog) je namenjen učencem 6. razredov, ki imajo že opravljen kolesarski izpit. Poudarek izleta je na varnosti v prometu in strpnosti, poznavanju prometnih pravil in zakonov, spoznavanju kolesarske mreže v Novi Gorici ter zakonitosti med odnosi kolesar-kolesar, kolesar-pešec in kolesar-avtomobil za večjo varnost vseh udeležencev v prometu. Učenci na svoji poti obiščejo tudi info postanke, t. i. zelene točke.

Parkirni dan

»PARK (irni) dan« je dogodek začasne preureditve območij parkiranja v javni park oz. javni prostor, obogaten z drugo, trajnostno vsebino. V svetu je to že precej ustaljena praksa, ki poteka pod imenom »Parki(ing) Day«, zadnja leta pa je pogosta tudi v Sloveniji, zlasti v času Evropskega tedna mobilnosti. V Novi Gorici, ki v akciji sodeluje že tri leta, je na ta način novo začasno podobo za nekaj dni dobilo več parkirnih mest na Rejčevi in Kidričevi ulici.

Mestna kartica

Mestna občina se pripravlja na uvedbo enotne mestne kartice. S kartico bo omogočena uporaba storitev, ki jih ponuja občina. V projekt je vključena tudi Mestna občina Novo mesto, tako da bo moč mestno kartico uporabljati tudi za storitve, ki jih bo le-ta vključila v sistem. Uporabnikom bo produkt na voljo v obliki brezkontaktne kartice ali aplikacije za pametne telefone. Najprej bo možno z mestno kartico koristiti storitve plačljivega parkiranja, kasneje bodo dodane še druge storitve in produkti, najprej s področja mobilnosti, v prihodnje pa bo možna širitev uporabe tudi na druge storitve in produkte, ki jih ponuja mestna občina in njeni zavodi.

Delavnice in predstavitve

Center trajnostne mobilnosti zlasti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti organizira oziroma soorganizira delavnice in predstavitve za različne ciljne skupine z namenom promocije trajnostne mobilnosti. Tako so se na programih zvrstile že delavnice na temo gibanja za starejše, zraka ter zdravega življenja za osnovnošolce in mladostnike, delavnice enostavnih popravil koles, predstavitve alternativnih načinov prevoza po mestu (tandem in tovorna kolesa), ... Na ta način želimo s čim več praktičnimi primeri in prenosom znanja ter izkušenj pomen trajnostne mobilnosti čimbolj približati prebivalcem in drugim obiskovalcem našega mesta.

Posveti

V čas Evropskega tedna mobilnosti, ko se še posebej veliko govori o tej trajnostni mobilnosti, večkrat umestimo organizacijo posvetov, ki so namenjeni tako stroki kot tudi splošni javnosti. Problematike parkiranja, pilotne ureditve ulic, izzivi kolesarjenja, … so le nekatere izmed tematik, ki smo jih na tovrstnih dogodkih že obravnavali.  

Vodeni ogledi

Vodeni ogledi Nove Gorice potekajo že vrsto let v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Udeleženci lahko turistične znamenitosti mesta občudujejo peš ali s kolesom.

Promocija izvedenih ukrepov trajnostne mobilnosti

V Novi Gorici se je v zadnjem času zaključilo kar nekaj investicij na področju trajnostne mobilnosti (vzpostavitev sistema izposoje koles, izgradnja pešpoti ob Kornu, kolesarska povezava na Vojkovi ulici, ureditev Delpinove ulice, …), veliko pa se bo na tem področju dogajalo tudi v prihodnjih letih (izgradnja povezanega kolesarskega omrežja z novimi odseki na Cankarjevi in Rejčevi ulici, prenova nadstrešnic avtobusnih postajališč, ukrepi parkirne politike, širitev sistema izposoje koles, ukrepi umirjanja prometa  …). Ukrepe želimo čimbolj približati prebivalcem in obiskovalcem tudi s pomočjo informacijsko promocijskega materiala v obliki brošur, plakatov, infotočk, ...

Mobilnostno svetovanje

Osebno mobilnostno svetovanje je metoda za spodbujanje ljudi k razmisleku o trenutnih potovalnih navadah in možnostih za njihovo spremembo, ki se v Veliki Britaniji v zadnjih letih uveljavlja kot zelo učinkovit način spreminjanja potovalnih navad. Temelji na kratkem strukturiranem pogovoru vsakega (zainteresiranega) prebivalca s svetovalcem. Ta na podlagi rezultatov pripravi paket osebno prilagojenih informacij, spodbud in drugih gradiv za bolj trajnostne načine opravljanja poti.

Mobilnostni načrti

Načrt mobilnosti ponuja uporabniku zbrane informacije o možnostih potovanja do izbrane lokacije z alternativnimi oblikami potovanja, kot so javni prevoz, kolo in hoja. S tem ljudi spodbuja k večji uporabi okolju prijaznih načinov potovanja in hkrati vpliva na odgovornejšo rabo avtomobila.

 

Prijavi se na e-novice

Sledite nam

Oxygen Icon Box

Zavod za turizem

Oxygen Icon Box

Vipavska dolina

Oxygen Icon Box

Dogodki Nova Gorica in Vipavska dolina

Oxygen Icon Box

@VipavaValleySI

Oxygen Icon Box

@vipavavalley_official

Kontaktni podatki

Javni zavod za turizem 
Nova Gorica in Vipavska dolina
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti Nova Gorica
Kidričeva ulica 11
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00, 041 460 217
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Ajdovščina
Prešernova ulica 9
5270 Ajdovščina
Telefon: 05 365 91 40, 031 355 110
E-mail: ajdovscina@vipavskadolina.si

TIC Renče – Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga
Telefon: 041 490 227
E-mail: rence-vogrsko@vipavskadolina.si

Skip to content