slide14 copy
slide13 copy
slide12 copy
slide11 copy
slide10 copy
slide9 copy
slide8 copy
slide7 copy
slide6 copy
slide5 copy
slide3 copy
slide2 copy
ajdovscina
kapela
Nova Gorica Panorama With Part of Friuli
trg-evrope

Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI: INFORMACIJE O ZAŠČITI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Za Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je vaša zasebnost naša prednostna naloga pri izpolnjevanju vaših želja in potreb. Nenehno razvijamo nove organizacijske in tehnične ukrepe, da bi zagotovili, da so vaši osebni podatki varno obdelani in s katerimi bomo zaščitili vašo zasebnost in vam omogočili uveljavljanje pravic v skladu z veljavnimi predpisi, zlasti skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Glavni namen tega dokumenta je, da vas obvestimo o podatkih, ki jih zbiramo; o tem, kako se obdelujejo; in o tem, kako to vpliva na vas, to je na pravice, ki vam jih daje zakonodaja, in jih zagotavlja Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.

 1. KDO JE UPRAVLJAVEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

Vaše osebne podatke upravljaja in obdeluje Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, z registriranim sedežem na naslovu Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju Zavod).

Za vsa vprašanja glede obdelave podatkov ali vaših pravic se prosimo obrnite na pooblaščeno osebo za zaščito podatkov: gdpr@vipavskadolina.si.

 1. KAKO UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Vaše osebne podatke zbiramo, ko izpolnite obrazec na naših spletnih straneh, ko nas kontaktirate preko e-pošte, po telefonu, ko obiščete turistično informacijska centra v Ajdovščini in Novi Gorici   ali kako drugače.

Vi zagotavljate resničnost in točnost osebnih podatkovi, ki nam jih posredujete.

Vaše osebne podatke uporabljamo za različne namene:

Namen

Pravna osnova

Upravljajnje vaših zahtevkov, ki nam jih lahko posredujete na kakršenkoli način (po e-pošti, po telefonu, preko naše spletne strani, preko družabnih omrežij ali kako drugače), kot so: rezervacija izposoje kolesa, prijava na vodene oglede ali delavnice ali druge aktivnosti, povpraševanje po ponudbi prenočitev, vodenja, doživetij ipd.  

 

Ta obdelava podatkov je potrebna in jo upravičuje predpogodbeni odnos, ki izhaja iz vaše zahteve.

 

Upravljanje poslovnega odnosa: izvedba izposoje kolesa, izvedba vodenih ogledov, izdaja računa, ...

 

Ta obdelava podatkov je upravičena na osnovi pogodbe, ki ste jo sklenili z nami.

Upravljanje vaših zahtevkov (pritožbe / reklamacije).

Ta obdelava podatkov temelji na našem zakonitem interesu (izboljšanje naših izdelkov in storitev ter preprečevanje sodnih postopkov). Če takšni obdelavi podatkov nasprotujete, upravljanje vaših zahtevkov ni izvedljivo.

Izvajanje aktivnosti v zvezi z anketami o zadovoljstvu, izvajanje študij o naši obstoječi turistični ponudbi na destinaciji ter študij o razvoju naših novih turističnih ponudb in vsebin trajnostne mobilnosti.

Ta obdelava podatkov temelji na našem zakonitem interesu (izboljšanju naših izdelkov in storitev). Takšni obdelavi podatkov lahko nasprotujete.

Spremljanje vpliva naših dejavnosti, analiza uspešnosti prodaje (poročanje).

Ta obdelava podatkov temelji na našem zakonitem interesu (merjenje vpliva našega poslovanja in izboljšanje turistične ponudbe na destinaciji). Takšni obdelavi podatkov lahko nasprotujete.

Upravljanje vaše udeležbe na prireditvah, na dogodkih, v nagradnih igrah, na natečajih, na tekmovanjih, na delavnicah in podobno.

Ta obdelava podatkov temelji na našem zakonitem interesu (organizacija dogodkov). Če takšni obdelavi podatkov nasprotujete, vaše sodelovanje ni mogoče.

Z vašo privolitvijo, kadar je to zakonsko predpisano, vas bomo kontaktirali prek navadne pošte, telefona ali elektronske pošte s promocijskimi sporočili vključno z informacijami o turistični destinaciji, turistični ponudbi, doživetjih, dogodkih, nagradnih igrah, natečajih, trajnostni mobilnosti in podobnem.

Ta obdelava podatkov temelji na vaši izrecni privolitvi in/ali če je dovoljena brez vaše privolitve, na našem zakonitem interesu (za zagotavljanje ustrezne vsebine, za poglobitev pogodbenih odnosov z obstoječimi kupci). Takšni obdelavi podatkov lahko nasprotujete.

Odgovarjanje na vaše zahtevke za pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki (glejte razdelek  'Katere pravice imate?').

Ta obdelava podatkov temelji na naših zakonskih obveznostih in vključuje preverjanje vaše identitete.

Analiza uporabnosti in kakovosti spletne strani in zagotavljanje njenega varnega delovanja.

Ta obdelava podatkov temelji na našem zakonitem interesu (izboljšanje vsebin za boljšo uporabniško izkušnjo). Če takšni obdelavi podatkov nasprotujete, vam ne moremo omogočiti dostopa do želenih vsebin.

Na splošno se zavezujemo, da zbiramo samo osebne podatke, ki so potrebni za vsak namen, za katerega obdelujemo vaše podatke.

Določeni podatki so označeni kot obvezni. Potrebni so za izvedbo poslovnega dogovora ali za izpolnitev vaših zahtev ali za izpolnitev naših zakonskih ali pogodbenih obveznosti. Če ne želite posredovati zahtevanih informacij, ne bomo mogli obdelati vaše zahteve. Namen drugih informacij je, da vas bolje spoznamo, še posebej, ko vam pošiljamo prilagojena promocijska sporočila in zato so neobvezne in jih lahko izpolnite ali ne. Prav tako imate pravico, da kadar koli zahtevate brisanje podatkov iz naše baze podatkov.

Če ste kupec naših izdelkov ali storitev, vas bomo lahko kontaktirali, in sicer na osnovi našega zakonitega interesa – razen v primeru vašega izrecnega ugovora oz. preklica - in z namenom, da vas povprašamo po vašem zadovoljstvu z našimi turističnimi ponudbami.

Na osnovi vaših osebnih podatkov (tistih, ki nam jih posredujete neposredno in tistih, ki jih prejmemo od naših partnerjev, kot tudi tistih, ki jih zbiramo na samodejen način med vašimi obiski naših spletnih strani na podlagi vaše privolitve (na primer: demografske, sociografske in vedenjske podatke, spol, jezik, starost, kraj bivanja - regija, pogostost, način in čas uporabe storitev, spletna mesta, pretekle nakupne navade, lokacija ali spletna identifikacija - uporabniško ime), lahko na osnovi našega zakonitega interesa – razen v primeru vašega izrecnega ugovora oz. preklica – razvijamo komercialne profile oz. segmente kupcev, ki nam omogočajo, da ocenjujemo in natančneje predvidevamo vaše osebne želje in/ali interese glede naših turističnih ponudb. Boljše poznavanje nam omogoča, da vam – na osnovi vaše privolitve – ponudimo izdelke ali storitve, ki bodo bolj po vaši meri in da vam bolje ugodimo. Oblikovanje profilov pa ni podlaga za kakršnokoli avtomatizirano odločanje o vsebini sporočil, ki vam jih bomo poslali. 

Obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na našem zakonitem interesu, lahko nasprotujete na način, da svoj ugovor sporočite po pošti na naslov Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali na e-naslov gdpr@vipavskadolina.si.

Vsaka obdelava vaših osebnih podatkov, ki presega naš zakoniti interes, bo potekala le z vašo izrecno privolitvijo za neposredno trženje, da vam zagotovimo privlačne ponudbe. Če želite prejemati turistične ponudbe in druge ugodnosti, vas prosimo za vašo Privolitev, saj vam želimo poslati le tiste ponudbe, ki so prilagojene vašim potrebam in ki vas bodo resnično zanimale.

 1. KATERI PODATKI O VAS SE ZBIRAJO?

Osebni podatki so podatki, ki jih je mogoče uporabiti za identifikacijo fizične osebe. Poleg "tipičnih" identifikacijskih podatkov, kot so ime, naslov, e-naslov ali telefon, to vključuje tudi tehnične podatke, ki jih je mogoče dodeliti osebi, na primer naslov IP.

 • Osebni podatki za identifikacijo, na primer: ime, priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka, davčna številka, datum rojstva, številka osebnega dokumenta;
 • Podatki o nakupu, na primer: številka pogodbe / računa, datum pogodbe / računa;
 • Podatki o stikih s kupci, na primer: vrsta zahtevka za informacije ali pritožbe, datum zahtevka;
 • Marketinške informacije, na primer: vrsta marketinške aktivnosti, v katero ste bili vključeni, datum kontakta, zbrani podatki na spletnih straneh.

Dejansko so vsi osebni podatki prostovoljni, razen če potrebujemo te podatke za namen sklenitve pogodbe, izvršitve vaših zahtev ali izvajanje funkcionalnosti med vašim obiskom naše spletne strani, in brez teh podatkov izvedba omenjenih namenov ni mogoča.

Podatki, katere zbiramo samodejno

S svojimi partnerji uporabljamo različne tehnologije za zbiranje in shranjevanje podatkov o vaših obiskih naših spletnih straneh, kar lahko vključuje uporabo piškotkov ali podobnih tehnologij za identifikacijo vašega brskalnika ali naprave. Te informacije uporabljamo za upravljanje naših spletnih strani, za odkrivanje in preprečevanje nepooblaščenega dostopa in za izboljšanje uporabniške izkušnje. Pravna podlaga je torej naš legitimni interes, da izboljšamo uporabniško izkušnjo naših spletnih strani ter ponudimo prilagojene in ustrezne vsebine v skladu z vašimi interesi.

Ko obiščete naše spletne strani, sledimo vašim dejanjem na njih ter si zabeležimo podatke o načinu obiska kot tudi o nastavitvah in izbiri. Samodejno zabeležimo datum, čas in trajanje vašega obiska, kot tudi ime vašega ponudnika internetnih storitev in spletno stran, s katere ste prišli. Samodejno prejmemo tudi informacije o količini prenesenih podatkov, brskalniku in operacijskem sistemu in napravi, ki jo uporabljate. Samodejno zbrani podatki se anonimizirajo takoj, ko so zbrani.

Naj omenimo, da je ta funkcionalnost povsem neobvezna in da je ne izvajamo brez vaše privolitve. Za več informacij o našem pravilniku o piškotkih in navodilih za upravljanje vaše privolitve obiščite https://www.vipavskadolina.si/si/splosno/piskotki.

 1. KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

V Zavodu dobijo dostop do vaših podatkov le tisti sodelavci, ki jih potrebujejo za izpolnitev naših pogodbenih in pravnih obveznosti in le v obsegu, ki je potreben za izpolnitev.

Vaše osebne podatke lahko delimo s pogodbenimi partnerji - ponudniki storitev, ko obdelujemo vse ali del vaših osebnih podatkov, kolikor je to potrebno za izpolnjevanje zaupanih jim nalog (npr. gostovanje naše spletne strani; storitve, povezane z delovanjem ali vzdrževanjem spletne strani; storitve, povezane s pošiljanjem ponudb in informacij, izvajanjem anket o zadovoljstvu, izposoja e-koles ipd). Vaši osebni podatki bodo preneseni le pooblaščenim službam zaradi njihovih funkcij in v okviru njihovi pristojnosti.

Vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam, da izpolnimo vse zakonske obveznosti ali upravne ali sodne odločbe, in sicer samo pooblaščenim službam, zaradi njihovih dolžnosti in odgovornosti. V nekaterih primerih se lahko od Zavoda zahteva, da vaše osebne podatke posreduje lokalnim organom ali agencijam ali organom EU. V skladu z veljavno zakonodajo smo dolžni te informacije posredovati na zahtevo.

Upoštevajte, da se naša zaščita ne širi na spletne strani drugih ponudnikov, do katerih lahko dostopate preko povezav z naših spletnih strani.

Kolikor je to mogoče, so vaši podatki na strežnikih v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Za pošiljanje spletnih novic Vipavskadolina.si uporabljamo spletno platformo Thunderbird, kjer so shranjeni osebni podatki za pošiljanje takih novic (elektronska pošta, jezik, država). Za pošiljanje spletnih novic Turizem-novagorica-vipavskadolina.si uporabljamo EML sistem izvajalca Arctur d.o.o., v katerem so shranjeni osebni podatki za pošiljanje takih novic (elektronska pošta).

Vaše osebne podatke, ki jih shranjujemo, bomo razkrili samo osebam, določenim v tej Politiki zasebnosti, in jih ne bomo prodajali ali trgovali z njimi. Zagotavljamo vam, da so informacije, ki ste nam jih posredovali, varne, saj je to naš glavni cilj.

 1. KATERE PRAVICE IMATE?

Pravica do dostopa do podatkov / do obveščenosti: imate pravico vedeti, katere osebne podatke zbiramo, iz katerih virov in za katere namene. V skladu s tem vam omogočamo, da nas kadar koli kontaktirate in zahtevate, da vam te podatke posredujemo.

Pravica do popravka: imate pravico zahtevati popravek kakršnihkoli napak pri vaših osebnih podatkih. Naša dolžnost je zagotavljati točnost osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, za kar si prizadevamo vsakokrat, ko vas kontaktiramo. Kljub našim prizadevanjem pa se lahko zgodi, da so nekateri podatki, ki jih obdelujemo, netočni. Zavezujemo se, da bomo v tem primeru izpolnili vašo zahtevo za popravek podatkov.

Pravica do izbrisa podatkov / do pozabe: imate pravico zahtevati, da izbrišemo vaše osebne podatke. Vašo zahtevo smo dolžni izpolniti, razen če moramo podatke hraniti v skladu z zakonodajo. Zavod se zavezuje, da bo iz vseh podatkovnih baz izbrisal ali anonimiziral vaše osebne podatke, povezane z obdelavo, za katero ste dali privolitev.

Pravica do prenosljivosti podatkov: imate pravico zahtevati, da se vam vaši osebni podatki posredujejo v strukturirani in pogosto uporabljani obliki. Zavod se zavezuje, da se bo na to zahtevo odzval v zakonskem roku 30 dni od podaje zahteve. Poslali vam bomo samo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, oziroma tiste, ki smo jih pridobili iz javno dostopnih virov ali od naših partnerjev.

Pravica do omejitve obdelave: v skladu z ZVOP imate v določenih primerih pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov. V Zavodu smo izvedli poglobljen pregled svojih namenov in sredstev obdelave in nismo našli primerov, ki bi zahtevali omejitev podatkov. Vse zahteve v okviru te pravice bodo tako obravnavane kot umik privolitve, kar pomeni, da vam Zavod ne bo več pošiljal nobenih drugih, razen najnujnejših komunikacij.

Pravica do ugovora: ZVOP zagotavlja, da lahko ugovarjate kakršni koli obdelavi. Vsak ugovor bo obravnavan kot umik vaše privolitve, zaradi česar vam Zavod ne bo pošiljal nobenih, razen najnujnejših komunikacij.

Avtomatizirano odločanje: Zavod ne izvaja avtomatiziranega odločanja, razen po vaši meri prirejenega spletnega oglaševanja, za katerega bi predhodno pridobili vašo izrecno privolitev. Svojo privolitev ali umik le-te lahko kadar koli prekličete.

Pravica, da kadarkoli umaknete vašo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene, za katere ste jo podali, in sicer ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na našem zakonitem interesu, lahko nasprotujete, oziroma svoje privolitve lahko kadar koli prekličete.

Svoje pravice iz naslova varstva osebnih podatkov lahko uveljavljate tako, da o svoji odločitvi pisno ali ustno obvestite Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali na e-naslov gdpr@vipavskadolina.si.

Za vsa vprašanja glede obdelave podatkov ali vaših pravic ali v primeru zlorabe vaših podatkov se prosimo obrnite na pooblaščeno osebo za zaščito podatkov na gdpr@vipavskadolina.si.

Če pride do kršitve varstva vaših osebnih podatkov, ki predvidoma pomenijo veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem obvestili nemudoma in po možnosti v 72 urah.

Pri razreševanju pritožb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jih z vami ne moremo rešiti neposredno, sodelujemo s pristojnimi regulatornimi organi. Imate pravico do pravnega varstva. Lahko se obrnete na Informacijskega pooblaščenca RS. Pred vsako prijavo se prosimo obrnite na nas, da bi skupaj rešili vašo težavo.

 1. KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE PODATKE?

V skladu s predpisi se zavezujemo, da bomo vaše osebne podatke hranili le za čas, ki je potreben za izpolnitev določenega namena obdelave. Za izračun teh obdobij čuvanja in shranjevanja podatkov se opiramo predvsem na naslednja merila:

 • trajanje pogodbe: če ste jo sklenili z nami;
 • čas, potreben za obdelavo vašega zahtevka ali pritožbe;
 • vaše zanimanje in odgovor na naša promocijska sporočila;
 • potreba, da ohranimo določeno zgodovino vaših interakcij z nami, za dobro vodenje naših poslovnih odnosov;
 • naše pravne ali pogodbene obveznosti.

Nekatere vaše osebne podatke moramo hraniti v arhivih, da se lahko odzovemo na katerikoli pravni postopek in v času veljavnosti predpisov, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.

Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se lahko obdelujejo in hranijo še 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost.

 1. POSODABLJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI

Redno preverjamo skladnost naše Politike zasebnosti. Naša politika zasebnosti se lahko sčasoma spremeni. V skladu s to Politiko zasebnosti ne bomo zmanjšali vaših pravic brez vaše izrecne privolitve. Na tej spletni strani bomo objavili vse spremembe in vas obvestili v primeru večjih sprememb.

Zadnja posodobitev: februar 2021

Informacije o piškotkihPravno obvestilo

Prijavi se na e-novice

Sledite nam

Kontaktni podatki

Javni zavod za turizem 
Nova Gorica in Vipavska dolina
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti Nova Gorica
Kidričeva ulica 11
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00, 041 460 217
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Ajdovščina
Prešernova ulica 9
5270 Ajdovščina
Telefon: 05 365 91 40, 031 355 110
E-mail: ajdovscina@vipavskadolina.si

TIC Renče – Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga
Telefon: 041 490 227
E-mail: rence-vogrsko@vipavskadolina.si

Skip to content