slide14 copy
slide13 copy
slide12 copy
slide11 copy
slide10 copy
slide9 copy
slide8 copy
slide7 copy
slide6 copy
slide5 copy
slide3 copy
slide2 copy
ajdovscina
kapela
Nova Gorica Panorama With Part of Friuli
trg-evrope

Predstavitev

Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina povezuje Mestno občino Nova Gorica, občino Ajdovščina in občino Renče Vogrsko z namenom skupnega načrtovanja, organizacije in izvajanja dejavnosti turizma. Deluje kot turistična organizacija za izvajanje javne službe pospeševanja turizma, oblikovanja celovite turistične ponudbe, promocije celovite turistične ponudbe, informiranje obiskovalcev in izvajanje dejavnosti o trajnostnem turizmu in mobilnosti.

Zavod so ustanovile Mestna občina Nova Gorica, občina Ajdovščina in občina Renče Vogrsko leta 2018.

Odlok o ustanovitvi

Pod okriljem zavoda delujeta Turistično informacijski center Nova Gorica in Turistično informacijski center Ajdovščina ter Center trajnostne mobilnosti Nova Gorica.

Poslanstvo

Poslanstvo zavoda je skupno načrtovanje, organiziranje in izvajanje dejavnosti turizma po načelih trajnostnega razvoja, doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe z izkoriščanjem naravnih danosti in etnoloških, kulturnih ter ostalih posebnosti območja, spodbujanje razvoja ter skupno načrtovanje, oblikovanje, promocija in trženje turistične ponudbe kot integralnega turističnega proizvoda na ravni celotne turistične destinacije. S spoštovanjem in uresničevanjem Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma zavod skrbi, da destinacija ostaja ena od vodilnih slovenskih turističnih destinacij, ki jih Slovenska turistična organizacija uvršča med svoje partnerje pri razvoju.

Vizija

Turistična destinacija Nova Gorica in Vipavska dolina je butična, zelena, zdrava ter trajnostno naravnana turistična destinacija, z jasnim pozicioniranjem in celostnimi turističnimi produkti, ki privabljajo zahtevnejše goste, željne uživanja življenja in sprostitve skozi vse leto. Mednarodno prepoznavna destinacija je znana po sončnih vinorodnih gričih, izjemni vinski tradiciji, izvrstni kulinariki ter bogati naravni in kulturni dediščini. Na vseh teh področjih se pri oblikovanju turistične ponudbe povezuje s ponudniki čezmejnega prostora.

Strateški razvojni okvir programa dela in finančnega načrta je skladen tudi s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021: »Slovenija je globalna zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.«

Zavod bo v letu 2021 pripravil in z vsemi občinami, ki niso ustanoviteljice zavoda, uskladil strategijo razvoja in trženja vodilne destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina. Strategija bo temeljila na dejstvu, da je destinacija edinstvena in da morajo pri uresničevanju strategije aktivno sodelovati vsi deležniki, vsak v okviru svojih pristojnosti in zmožnosti.

Temeljni cilji, po katerih stremimo in jih z različnimi aktivnostmi zasledujemo, so:

  • povečan turistični obisk,
  • podaljšanje povprečne dobe bivanja,
  • povečanje prepoznavnosti destinacije,
  • razvoj integralne turistične ponudbe destinacije,
  • desezonalizacija – sezona štirih letnih časov, izražena v obljubi tržne znamke kot »Vse leto.",
  • dvig kakovosti ponudbe in zadovoljstva turistov,
  • povečanje dodane vrednosti v turističnih produktih,
  • pozitivna promocija z jasno opredeljenimi trženjskimi smernicami,
  • povečano zadovoljstvo turističnih deležnikov destinacije.

Strategija 2022 (v letu 2023 dopolnjujemo vsebino)

Poročila o trajnostnih dosežkih:

 

 

 

 

Prijavi se na e-novice

Sledite nam

Kontaktni podatki

Javni zavod za turizem 
Nova Gorica in Vipavska dolina
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti Nova Gorica
Kidričeva ulica 11
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00, 041 460 217
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Ajdovščina
Prešernova ulica 9
5270 Ajdovščina
Telefon: 05 365 91 40, 031 355 110
E-mail: ajdovscina@vipavskadolina.si

TIC Renče – Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga
Telefon: 041 490 227
E-mail: rence-vogrsko@vipavskadolina.si

Skip to content