slide1 copy
ZELENO = MOJA IZBIRA
ZELENO = MOJA IZBIRA
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy
slide1 copy

Kako naokrog?

Peš

Hoja je najbolj naravno, okolju prijazno in zdravo gibanje, primerno za premagovanje krajših razdalj, ob uporabi raznih pripomočkov pa nista ovira niti starost in zdravje. Še več, uporaba prav vsakega prevoznega načina vsebuje vsaj nekaj hoje, bodisi od ali do postajališča javnega potniškega prometa ali parkirišča. Zato je ključno, da je hoja prepoznana kot pomemben sestavni del vsakega prometnega sistema, še posebej v strnjenih mestnih območjih, kot je Nova Gorica. Veliko kratkih poti, ki so trenutno opravljene z avtomobilom, bi bilo mogoče premagati peš, kar bi zmanjšalo pritiske na okolje, hrup, cestno infrastrukturo in zastoje, hkrati pa bi pripomoglo k boljšemu javnemu zdravju.

V 20 minutah je iz središča Nove Gorice (Bevkov trg) peš dostopno celotno območje naselja Nova Gorica in urbanega dela naselja Solkan. Nova Gorica je bila namreč zasnovana po modelu vrtnega mesta, ki je, čeprav je hkrati namenjal veliko površin za motoriziran promet in nizko gostoto pozidave z ločenimi dejavnostmi, predvideval peš dostop do osnovnih funkcij.

S kolesom

Geografske danosti za kolesarjenje so v Novi Gorici tako rekoč idealne, tako z vidika reliefa, podnebja kot razdalj. Za mesto velikosti Nove Gorice, kjer so poti, ki jih prebivalci opravljajo znotraj mesta, kratke, je kolo idealno prevozno sredstvo. Poleg tega je vsakodnevno kolesarjenje na Goriškem glede na podnebne  razmere bolj ali manj mogoče vse leto. V 20 minutah je iz središča Nove Gorice s kolesom dostopno širše urbano območje, ki obsega širše območje Nove Gorice, Šempetra in Gorico v Italiji z izjemo tistih delov naselji, ki so na izrazito neravninskem delu reliefa (npr. del naselja Kromberk).

Preberite več o tem

Kolesarjenje je poleg zdravega načina rekreacije tudi vrsta prometa, ki ne onesnažuje okolja, ne povzroča hrupa, ne potrebuje goriv in zmanjšuje težave s parkiranjem. Z vidika porabe prostora in denarja je kolesarjenje zelo učinkovito, v urbanih naseljih pa omogoča celo najhitrejše in najučinkovitejše premagovanje krajših razdalj. Zaradi omenjenih gospodarskih, ekoloških, turističnih in rekreacijskih razlogov se kolesarjenje znova vključuje v prometni sistem in kot alternativa avtomobilskemu prometu dobiva čedalje večjo vlogo in pomen.
Kolesarske poti

Sistem izposoje koles Go2Go

37 navadnih in električnih koles si je mogoče izposoditi na sedmih postajališčih v Novi Gorici in enem postajališču v občini Šempeter-Vrtojba. Sistem izposoje je v letu 2023 postal tudi čezmejni, saj so v sosednji Gorici na treh lokacijah postavljena priklopna mesta go2go. Kolesa je mogoče pustiti ali prevzeti na Travniku, na Ulici Diaz v bližini Gledališča Verdi in na goriški železniški postaji.

S kolesarjenjem prispevamo k čistejšemu zraku, zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu okolju, zmanjšanju hrupa, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti.

Na spodnji povezavi so opisani koraki, kako kolo najamete.

Nomago - GO2G0

Izposoja mestnih koles Krpan

Odkrite in doživite Novo Gorico in njeno bližnjo okolico na kolesu. Z mestnim kolesom Krpan se lahko zapeljete na Trg Evrope in čez v sosednjo Gorico, lahko odkrivate tisočletni Solkan in občudujete tamkajšnji solkanski most, lahko se vzpnete do samostana Kostanjevica ali pa na Grad Kromberk - možnosti je še veliko več.

Za rezervacijo in informacije o najemu kolesa:
• TIC Nova Gorica in CTM Nova Gorica: nova-gorica@vipavskadolina.si, 05 330 46 00

Splošni pogoji Splošni pogoji občasne uporabe koles Krpan

Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je prejel v upravljanje 10 mestnih koles Krpan od Mestne občina Nova Gorica.

Z e-kolesi po planoti

Prostrana Trnovska in Banjška planota s svojimi številnimi potmi ponuja obilico možnosti za kolesarjenje v vseh letnih časih. Zeleni kotički redko poseljenega območja so kot nalašč za doživetja v naravi. Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je prejel v upravljanje 11 električnih koles, ki so na voljo pri dveh ponudnikih: DS camping na Banjšicah in Gostišče Winkler na Lokvah.

Za rezervacijo in informacije o najemu kolesa:

 • DS camping, Banjšice 12, 5251 Grgar, info@dscamping.si, 051 214 912
 • Gostilna s prenočišči Winkler, Lokve 36, 5252 Trnovo pri Gorici, winkler@siol.net, 05 307 40 37

Splošni pogoji občasne uporabe električnih koles

General terms and conditions for occasional use of e-bikes

Kolesa so bila sofinancirana iz sredstev operacije CLLD LAS V objemu sonca »Kolesarjenje po Trnovski in Banjški planoti« in so last Mestne občine Nova Gorica. Kot vodilni partner v projektu je sodelovala Ustanova fundacija BIT planota.

Javni potniški promet

Mestna občin Nova Gorica je ena od treh občin v Sloveniji, ki ponuja brezplačni mestni avtobusni promet. Javni mestni potniški promet je skupen za Mestno občino Nova Gorica in Občino Šempeter - Vrtojba, čezmejna linija pa poteka tudi med Novo Gorico in Gorico, kar je še močan vidik medobčinskega in čezmejnega povezovanja.

Preberite več o tem

Javni potniški promet povečuje izkoristek prometnega prostora, zmanjšuje prometne zastoje in težave s parkiranjem ter je okolju prijaznejši od avtomobilov. Pomembna je tudi njegova družbena vloga, saj omogoča mobilnost tistim prebivalcem, ki drugih oblik prevoza ne morejo uporabljati (na primer starejši občani, otroci in osebe brez lastnega osebnega avtomobila). Kakovostni avtobusni in železniški sistem morata zato izpolnjevati nekatera merila, kot so cenovna sprejemljivost, lahka dostopnost, dobra povezljivost ter predvsem hitrost in kakovost storitve, da bosta postala zanimiva za potencialne potnike.

GO Šofer

GO-šofer je brezplačna storitev prevoza, namenjena občanom Mestne občine Nova Gorica, ki so  starejši od 65 let. Storitev izvajajo prostovoljci. Prevoze se lahko koristi za obisk zdravnika, zobozdravnika, Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici, lekarne, javnih ustanov (občina, upravna enota, CSD,…), trgovine (samo enkrat mesečno). Brezplačni prevozi se izvajajo na območju Goriške regije.

Brezplačen prevoz naročite vsaj tri dni pred želenim prevozom na t: 05 302 13 87, od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, v tem času se prevozi tudi opravljajo.

Koordinator prevozov je Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica.

Taksi

Seznam taksistov v Mestni občini Nova Gorica:
 • Avto taxi Mavrič Romeo s.p., Volčja Draga 101d, 5293 Volčja Draga, t: 041 661 835
 • Prevoz oseb Leban Jure s.p., Ledine 4, 5000 Nova Gorica, t: 070 272 202
 • Taxi center Majnik Anna s.p., Vrtojbenska cesta 17, 5291 Šempeter pri Gorici, t: 070 222 777
 • E-MT Žnidarčič Manuel s.p., Rejčeva ulica 5a, 5000 Nova Gorica, t: 041 666 853
 • Inter Taxi Chovaieb Hergli s.p., Miren 14e, 5291 Miren, t: 040 218 055
 • Taksi-go d.o.o., Cankarjeva ulica 80, 5000 Nova Gorica, t: 041 617 910
 • Taxi prevozi Sine Blagojevič Milenko s.p., Vetrišče 21, 5000 Nova Gorica, t: 031 630 000
 • Taxi Vojko, Čuček Vojko s.p., Podbrdo 6b, 5243 Podbrdo, t: 051 304 610
 • Furlan Igor s.p., Prvačina 41d, 5297 Prvačina, t: 041 517 750

Prijavi se na e-novice

Sledite nam

Oxygen Icon Box

Zavod za turizem

Oxygen Icon Box

Vipavska dolina

Oxygen Icon Box

Dogodki Nova Gorica in Vipavska dolina

Oxygen Icon Box

@VipavaValleySI

Oxygen Icon Box

@vipavavalley_official

Oxygen Icon Box

@Vipavskadolina

Kontaktni podatki

Javni zavod za turizem 
Nova Gorica in Vipavska dolina
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti Nova Gorica
Kidričeva ulica 11
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00, 041 460 217
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Ajdovščina
Prešernova ulica 9
5270 Ajdovščina
Telefon: 05 365 91 40, 031 355 110
E-mail: ajdovscina@vipavskadolina.si

TIC Renče – Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga
Telefon: 041 490 227
E-mail: rence-vogrsko@vipavskadolina.si

Skip to content