Javni natečaj za izbor županovega vina Mestne občine Nova Gorica 2024

Vinogradnike in vinarje iz Mestne občine Nova Gorica vabimo k sodelovanju na javnem natečaju za izbor Županovega vina Mestne občine Nova Gorica 2023. Dokumentacija in prijavnica sta na voljo na spletni strani Mestne občine Nova Gorica na povezavi https://www.nova-gorica.si/natecaj/50653/javni-natecaj-za-izbor-zupanovega-vina-mestne-obcine-nova-gorica.
Rok za prijavo na natečaj je do četrtka, 29. 2. 2024, do 12. ure.
Prijavnice zbira po e-pošti predstavnica Konzorcija vinarjev Vipavske doline Irena Bizjak,
irena.bizjak91@gmail.com, tel. 040 332 239.
Vzorce je potrebno najkasneje do četrtka, 29. 2. 2024, do 12. ure dostaviti na kmetijo Deanu
Čebronu, Preserje 59, 5295 Branik, po predhodnem telefonskem dogovoru na tel. 041 500 155.
Strokovno ocenjevanje za izbor Županovega vina bo izvedeno najkasneje do 13. 3. 2024.
O odločitvi ocenjevalne komisije boste seznanjeni pisno v roku 15 dni od razglasitve rezultatov. Rezultati pa bodo objavljeni tudi javno, in sicer na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.

BREZMEJNO LETO 2024

Nova Gorica in Gorica sta 30. aprila 2004 skupaj pozdravili vstop Slovenije v Evropsko unijo. Simbolični vrhunec praznovanja pod sloganom "Skupaj v Evropi" in ob prisotnosti takratnega predsednika Evropske komisije Romana Prodija je bilo odprtje mozaika tržaškega umetnika slovenskega rodu Franca Vecchieta na prenovljenem trgu, ki je povezal obe mesti.

Ob 20. obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo Mestna občina Nova Gorica leto 2024 posveča vsebinam čezmejnega sodelovanja in evropskega povezovanja ter pobudam, ki bodo še dodatno osvetlile naše sožitje v Evropi tudi v luči prihajajoče Evropske prestolnice kulture 2025.

V sodelovanju s številnimi snovalci, javnimi zavodi, društvi in posamezniki je nastal je bogat program Brezmejnega leta, ki je objavljen na naslednji povezavi.

Nova prometna ureditev Trubarjeve ulice v Novi Gorici

Mestna občina Nova Gorica je v sklopu projekta »Vzpostavitev povezanega kolesarskega omrežja Nova Gorica« zaključila s prenovo Trubarjeve ulice, med križiščem z Delpinovo ulico do navezave na kolesarsko/pešpot ob potoku Koren. Cilj celotnega projekta je zasnovati in oblikovati nove kolesarske povezave z namenom izboljšanja prometne varnosti in povečanja privlačnosti kolesarskega prometa. Trubarjeva ulica je eden izmed desetih odsekov, ki se prenavljajo v sklopu projekta.

Trubarjeva ulica spada med pomembnejše ulice šolskega in vrtčevskega okoliša OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, POŠ Kozara ter Vrtca Nova Gorica, kar pomeni, da dnevno to mestno območje obišče več kot tisoč otrok. Ker starši veliko otrok pripeljejo in odpeljejo z avtomobilom, so neurejene površine za pešce in kolesarje predstavljale prometno nevarnost za najranljivejšo skupino v prometu – otroke. Prenova Trubarjeve ulice tako obsega zmanjšanje hitrosti motornih vozil na 30 km/h, izboljšanje pogojev za hojo ter zoženje cestišča zaradi zagotavljanja kolesarskih površin.

Kolesarske površine so vzpostavljene kot pomožni kolesarski pas, kar predstavlja prvo takšno prometno ureditev na območju mesta Nova Gorica. Pomožni kolesarski pas je namenjen kolesarjem. V primeru srečanja dveh nasproti vozečih se vozil ga lahko voznik, v odsotnosti kolesarja, uporabi za umik. V primeru če je na kolesarskem pasu kolesar, pa mora voznik počakati in voziti za kolesarjem, saj slednjega ne sme ne prehiteti ne izsiliti. Takšna prometna ureditev se uporablja tam, kjer zaradi prostorske stiske ni mogoča nobena druga kolesarska ureditev. Ulični odsek Trubarjeve ulice prostorsko ni omogočal druge primernejše rešitve za vzpostavitev kolesarskih površin, zato smo zaradi zagotavljanja večje varnosti kolesarjev odvzeli prostor avtomobilom.

Poleg nove prometne ureditve odseka Trubarjeve ulice s križiščem z Delpinovo ulico je sedaj zagotovljena tudi univerzalna dostopnost za vse ranljive skupine, saj so robniki primerno znižani, urejene so površine za pešce ter kolesarje, postavljene pa so tudi nove vodilne taktilne oznake. Za večjo prijaznost ulice pa je bilo posajenih tudi deset novih dreves, ki bodo zmanjšala vpliv hrupa, izpustov CO2 ter v poletih mesecih nižala temperaturo okolice. Namen projekta je zmanjšanje odstotka uporabe motornega prometa in s tem zmanjšanje izpustov CO2. Občina želi prispevati k čistejšemu bivalnemu okolju na eni strani, na drugi strani pa spodbujati med prebivalci športno-rekreacijsko kulturo in zdrav življenjski slog z urejenimi, varnimi in senčnimi površinami za hojo in kolo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«. Tematski cilj 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4. »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifični cilj 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Dogodek z novinarji - Solkanski radič se predstavi!

V ponedeljek, 29.1., bo na goriškem koncu pestro, če smo natančnejši - na solkanskem... Kot vsa leta doslej, se bo tudi tokrat solkanski radič transformiral v dobrote, katere lahko samo on sam ustvari tako unikatne. Tokrat  bo potekala predstavitev ponudnikov kisa in ocvirkov ter restavracij, ki bodo tekmovale v pripravi solat. Morda zveni tokrat naloga enostavna, a ravno pri preprostih zadevah se včasih lahko kaj zakomplicira. Bodimo radovedni in spremljajmo, kaj se bo dogajalo. Spodaj na voljo tudi program dogodka.

PROGRAM

9.45–10.00     Zbor udeležencev na Trgu Evrope, Nova Gorica

10.00–11.15   Voden izlet po solkanskih poljih

11.30–12.00   Ogled podjetja Biolab, Gorica (Italija)

12.00                Odhod proti Ošteriji Žogica, Solkan

12.15–12.30    POZDRAV GOSTITELJA

Srečanje z novinarji

Predstavitev ponudnikov kisa in ocvirkov ter predstavitev restavracij, ki bodo tekmovale v pripravi solat iz solkanskega radiča

12.30               Začetek tekmovanja v pripravi solat iz solkanskega radiča

V pripravi solat se bodo pomerili: Ošterija Žogica, Gostilna Štirna, Ošterija Branik, Gostilna Lokve, Gostilna Bužinel in Trattoria alla Luna iz Gorice.

13.30               Izbor zmagovalne solate, kisa in ocvirkov

Dogodek organizirajo Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina in Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

Razširjen sistem izposoje koles v Novi Gorici

V novogoriški mestni občini so danes predali namenu razširjen sistem izposoje koles, ki vsebuje 13 novih postajališč z 22 navadnimi kolesi, 30 električnimi kolesi, enim tandemom in enim tovornim kolesom. Z novimi postajališči širijo in krepijo že izdelano mrežo osmih postajališč. Gosta mreža postajališč namreč uporabnikom omogoča lažje prehajanje iz avtomobilov na bolj trajnostni način premikanja po mestu. Nova postajališča bodo na voljo na lokacijah, kjer se zadržuje večje število ljudi (stanovanjske soseske, šolska območja, bližina storitvenih dejavnosti …), in bodo na nekaterih mestih dopolnjevala obstoječo ponudbo trajnostnih načinov prevoza. Po širitvi sistema izposoje koles imajo prebivalci ter obiskovalci mestne občine na voljo skupno 91 koles, ki si jih lahko izposojajo ter jih vračajo na 20 postajališčih v mestni občini, enem postajališču v Občini Šempeter-Vrtojba ter na šestih priklopnih mestih v sosednji Gorici (I). Kot posebnost projekta širitve sistema izposoje koles izpostavljajo možnost uporabe tandem kolesa in tovornega kolesa. S tem želijo promovirati in spodbujati uporabo kolesa kot prevoznega sredstva predmetov in oseb na krajših razdaljah, kar se v svetu izkazuje kot praktično, zlasti v urbanih območjih, ki so z avtomobili težje dostopna.

Nova postajališča so: v Solkanu pri Hotelu Sabotin, v Ulici Milojke Štrukelj in v Kajak centru Solkan. V Novi Gorici pa: na železniški postaji, na Cankarjevi ulici pri številki 50 in pri MIC-u, na Ulici Gradnikove brigade, na Prvomajski ulici pri Supernovi in v novogoriškem  Športnem parku. V Rožni Dolini je novo postajališče pri Merkurju, postajališče so še ob športnem igrišču na Pristavi, pri končnem postajališču mestnega avtobusa v Lokah in pri stavbi KS Kromberk v Kromberku.

Skupno smo od vzpostavitve sistema koles leta 2021 pa do konca novembra letos zabeležili 14.156 najemov, uporabniki pa so v povprečju kolesa najeli 457-krat mesečno. Povprečno število najemov je od vzpostavitve sistema GO2GO višje med delovnimi dnevi, podoben trend pa lahko opazimo tudi v zadnjih treh mesecih. Skupno povprečno trajanje najema je po enaintridesetih aktivnih mesecih v Novi Gorici približno 29 minut, povprečna prevožena razdalja pa znaša 1,6 kilometra. Skupno smo od vzpostavitve sistema pa do konca avgusta v Novi Gorici z navadnimi in električnimi kolesi prekolesarili že 22.925 kilometrov.

V jesenskem tromesečju je prvi izrazit porast najemov ponovno opaziti v jutranjih urah, ko kolesa uporabniki uporabljajo zlasti za pot v službo, šolo in po jutranjih opravkih. Drugi vrhunec najemov je opazen v popoldanskih in večernih urah, pri čemer ob 20. uri beležimo najvišjo frekvenco najemov med delovnimi dnevi. Ponovno opažamo, da je velika frekvenca najemov koles v jutranjih in popoldanskih konicah, kar pomeni, da kolesa sistema GO2GO predstavljajo pomembno, okolju prijazno alternativo drugim oblikam prevoza v novogoriški občini. Med vikendi je bila frekvenca nižja kot med delovniki. Najvišjo frekvenco smo med vikendi beležili popoldan med 14. in 15. uro in v večernih urah, med 20. in 21. uro.

November 2023 je bil 31. aktivni mesec delovanja sistema GO2GO. V primerjavi z lanskim jesenskim tromesečjem smo letos beležili povišano število registracij v sistem. Septembra se je v sistem registriralo 97 uporabnikov, oktobra 99 in novembra 40. Skupno smo v sistemu GO2GO ob koncu novembra tako zabeležili že 2.294 registracij. V jesenskem tromesečju je bilo v sistemu GO2GO skupno aktivnih 11 postaj. Skupaj je bilo največ prometa zabeleženega na postajah Kidričeva center, Kidričeva – jug in OŠ Milojke Štrukelj. Največ najemov in vračil smo beležili na postaji Kidričeva - center, kjer so si uporabniki kolo izposodili 316-krat in vrnili 266-krat.

Novogoriški župan Samo Turel je ob odprtju razširjenega sistema izposoje koles izpostavil: »Želim se zahvaliti vsem sodelavcem na mestni občini, ki izjemno intenzivno delajo na tem projektu, družbi Nomago, ki je naš partner pri vzpostavljanju trajnostne mobilnosti in krepitvi skrbi za naše zdravje in okolje. Z novimi postajališči širimo mrežo izposojevalnic koles, obenem pa želimo okrepiti zavest oz. lažji prehod iz avtomobilov na kolesa. Mestna občina Nova Gorica si skupaj s sosednjimi občinami in Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje (EZTS) prizadeva, da se sistem širi tudi preko meja. Tako bodo že v kratkem v sosednji Gorici na voljo nova postajališča, prvo bo umeščeno pred občinsko stavbo. Želimo si, da bi sistem polno zaživel in da bi se občani, obiskovalci in turisti vozili z našimi kolesi.«

»Mestna občina Nova Gorica iz leta v leto postaja boljši primer razvojno naravnane občine, ki je presegla razmišljanja o nujnosti gradnje vedno novih cest ampak razmišlja širše, je usmerjena v prihodnost in občane ter druge obiskovalce mesta postavlja v središče. Širitev sistema GO2GO je tudi jasen odraz tega, da so v Novi Gorici zdravje občanov, njihova vsakodnevna mobilnost in skrb za okolje izredno visoko na lestvici prioritet. V GO2GO je sedaj vključenih kar 24 postaj v Novi Gorici, Šempetru pri Gorici in italijanski Gorici oziroma 13 več kot doslej, skupno pa je uporabnikom na razpolago kar 91 koles. S širitvijo sistema GO2GO je le ta za občane Nove Gorice in okoliških občin postal še veliko bolj uporaben ter predstavlja odlično alternativo prevozom z osebnim vozilom,« je povedal Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti v družbi Nomago.

Vrednost projekta znaša 525.077,35 evrov z vključenim davkom na dodano vrednost. Od tega načrtujemo, da bomo prejeli 282.999 evrov nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike v okviru mehanizma CTNiz občinskega proračuna pa prispevamo 242.078 evrov.

Kot doslej bomo tudi v sklopu razširjenega sistema izposoje koles pozorno spremljali njegovo uporabo. Računamo, da bo ta glede na gosto posejano mrežo postajališč zdaj precej večja. Če se bo v prihodnje pojavila potreba po dodatnih postajališčih, bomo poskusili pridobiti sredstva za nadaljnje širitve.

Operacija »Širitev sistema izposoje koles GO2GO« se sofinancira iz mehanizma CTN, v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4: »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4: »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1: »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih« iz Kohezijskega sklada.

Foto: Ana Rojc

Zeleni dan Vipavske doline tokrat o prilagajanju podnebnim spremembam

Po lanski prvi uspešni izvedbi je Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina v sodelovanju z Zavodom za turizem TRG Vipava in Javnim zavodom Miren Kras tudi letos organiziral srečanje turističnih ponudnikovcelotne destinacijes posvetom o trajnostnem razvoju. Posvet, poimenovan Zeleni dan Vipavske doline, je tudi letos ponudil izobraževalne vsebine in koristne informacije, povezane s trajnostnim razvojem. Tokrat je bilo v ospredju prilagajanje turistične ponudbe  podnebnim spremembam. V diskusiji s ponudniki turističnih produktov je bil na posvetu sprejet načrt ukrepov za zmanjšanje tveganj v turistični dejavnosti s poudarkom na varnosti, dobrem počutju in zadovoljstvu gostov. Svoje izkušnje pri osebni obravnavi gostov, ki ji je bila namenjena posebna pozornost, so predstavili nekateri lokalni ponudniki nastanitev. Udeležencem posveta je bil predstavljen tudi primer kriznega upravljanja turistične destinacije ob naravni nesreči, trajnostno naravnano srečanje pa je obogatila tudi predstavitev o učinkoviti rabi energije pri turističnih ponudnikih.

Zeleni dan se je zaključil z živahno razpravo, izmenjavo koristnih informacij ter sproščenim druženjem.

Goriški festival športa in trajnostne mobilnosti

Avto že dolgo ni več v modi, to zdaj vemo že vsi.  Zato vsako leto med 16. in 22. septembrom okrasimo ulice ter pozovemo k spremembi potovalnih navad. Letos pod sloganom »Varčne poti«.

Mestna občina Nova Gorica je letos, že dvaindvajsetič, pristopila k akciji Evropski teden mobilnosti. Center trajnostne mobilnosti smo skupaj z Mestno občino pripravili pester program dogodkov. Začeli smo v soboto, 16. septembra 2023, s prireditvama »Čezmejno kolesarjenje« ter »Otroški kolesarski kros«, nato nadaljevali v nedeljo, 17. septembra 2023, s pohodom »Po poti dveh gradov – Rihemberka in Dornberga«, v ponedeljek, 18. septembra 2023, pa smo s »Kolesarskim zajtrkom« pozdravili vse kolesarje na Bevkovem trgu. V različnih skupinah smo se sprehodili po mestu Nova Gorica in Solkanu ter si 27. in 28. septembra 2023 prvič po obnovi ogledali Rafutski park. Vmes pa nas je prekinilo slabo vreme. Zato smo morali osrednji dogodek »Goriški festival športa in trajnostne mobilnosti«, ki je bil predviden 22. septembra 2023, prestaviti.

Dogodek bomo ponovno organizirali v ponedeljek, 9. oktobra 2023. Prireditev organiziramo skupaj z regijsko pisarno Olimpijskega komiteja, Javnim zavodom za šport Nova Gorica in Policijsko upravo Nova Gorica. V sklopu prireditve bo potekal tudi občinski kros za drugo in tretjo triado ter občinsko tekmovanje v ekipnih športih za srednje šole.

Za vrtčevske otroke in prvo triado osnovne šole bo na Kidričevi ulici postavljen kolesarski poligon za kolesa in poganjalčke, na travniku pa bodo športna društva aktivno predstavljala svoje športe. Ob stojnicah se bodo ravno tako na travniku predstavila tudi številna druga društva. Ponedeljkovo dogajanje bodo popestrili tudi predstavniki Policijske uprave Nova Gorica, konjeniške policije ter Oddelka vrhunskih športnikov, zaposlenih v Policiji. Podali bodo informacije s področja policijskega dela, na vpogled bodo dali različno policijsko opremo in službena vozila, ki jih policisti uporabljajo pri opravljanju vsakodnevnih nalog. Obiskovalci se bodo lahko v živo seznanili z tudi z delom vodnikov službenih psov ter konjeniške policije.

Istočasno jim bodo predstavili tudi oddelek vrhunskih športnikov, zaposlenih v Policiji. Z nami bo namreč kanuist na divjih vodah Benjamin Savšek, aktualni svetovni in olimpijski prvak. V njegovi družbi bodo obiskovalci lahko testirali kajake in kanuje v promocijskem bazenu, ki bo postavljen na Kidričevi ulici. Ob 11. uri pa bo Benjamin v bazenu tudi demonstriral svoje znanje v družbi državnega reprezentanta v kanuju Nejca Polenčiča, dobitnika bronaste medalje na zadnjem svetovnem prvenstvu v kategoriji do 23 let. Z nami bo tudi najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić iz omenjenega oddelka. Ob 11.30 sledita ekshibicijska dvoboja v namiznem tenisu med Darkom Jorgićem, državno reprezentantko Saro Tokić iz Nove Gorice ter zaposlenima delavkama Policijske uprave Nova Gorica Sašo Kodermac Sivec in Nino Pavlin (nekdanji državni reprezentantki). Vrhunska športnika bosta nato podelila tudi nagrade zmagovalcem občinskega tekmovanja srednjih in osnovnih šol v krosu, košarki in odbojki, pred tem pa bosta ob 10. uri tudi odprla tekmovanje v krosu.

Lepo vabljeni.

Mladinski center Nova Gorica: Otroci oblikujejo svoje trajnostno mesto

V Mladinskem centru Nova Gorica se zavedajo pomena trajnostne mobilnosti, zato so z vključenimi otroki v poletnem počitniškem varstvu izvedli več aktivnosti. Ker je letošnje leto tudi Ravnikarjevo leto, so otroci izdelali maketo Nove Gorice, kakršne si želijo. Zanimivo je, da si želijo predvsem mesto, z manj stavbami, veliko zelenja in igrali. Otroci so za kratek čas postali tudi novinarji in druge otroke spraševali o potovalnih navadah na poti v šolo. Nastal je zanimiv video.

V zadnjem tednu počitniškega varstva so otroci, skupaj s starši izbrali štiri »kartice mala dejanja«, ki so jih spremenili v izzive. Izbirali so kartice s sporočili (izzivi): prijateljstva se krepijo na ulicah z manj prometa (v šolo s prijateljem/sošolcem), konec tedna kliče po nepozabni avanturi (izlet z uporabo javnega prevoza), hoja podaljšuje življenje (v šolo peš), avto pozabi doma (v šolo peš, s kolesom, skirojem ali šolskim prevozom), nasmeh na ulice (na poti v šolo se nasmehni vsakemu, ki ga srečaš), prihrani z aktivno mobilnostjo (v šolo peš ali s kolesom), pogovor premaga dolge vožnje (na poti v šolo se je s prijateljem/sošolcem zabavno pogovarjati), statistiko lahko izboljšamo skupaj (v šolo peš, s kolesom, skirojem ali šolskim prevozom za zmanjšanje količine toplogrednih plinov v ozračje), spreminjanje potovalnih navad (v šolo drugače kot običajno, a ne z avtom).

Program prireditev Evropskega tedna mobilnosti 2023 v Mestni občini Nova Gorica

Pomembnost trajnostne mobilnosti v sodobnem svetu postaja vse bolj očitna. Vsak dan smo soočeni s škodljivimi posledicami motoriziranega prometa, ki vplivajo na naše okolje, zdravje in kakovost življenja. Zato je Evropski teden mobilnosti, ki bo letos potekal med 16. in 22. septembrom, pod geslom "Varčne poti", odlična priložnost, da se zavemo pomembnosti premišljene uporabe trajnostnih načinov prevoza. 

Bogat program letošnjega Evropskega tedna mobilnosti v Novi Gorici je predstavljen v nadaljevanju.

Sobota, 16. 9. 2023

9.30 Otroški kolesarski kros

Pridružite se nam 16. septembra v Športnem parku Kromberk na 7. otroškem kolesarskem krosu. Otroci do 13. leta starosti bodo tekmovali v starostnih kategorijah na raznolikih trasah. Prijavite se na dan dogodka, čelada je obvezna. Prvih 50 prijavljenih prejme kolesarsko darilo, najboljši trije pa medalje.

Lokacija: Športni park Kromberk
Organizator: KK DJAK, Mestna občina Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti

Več o dogodku: http://www.kkdjak.si/index.php?option=com_content&task=view&id=518&Itemid=32

9.30–11.30 Čezmejno kolesarjenje

Brezplačno čezmejno kolesarjenje po obeh Goricah bo izvajala turistična agencija Cycling Holidays by Exploremore, Exploremore d.o.o. Kolesarjenje bomo začeli na Trgu Evrope, od koder se bomo po mreži novih kolesarskih poti, urejenih v sklopu projekta Park Soča, preko solkanskega polja zapeljali do nove brvi preko Soče. Nato bomo večinoma ob Soči kolesarili do središča Gorice, kjer bomo spoznavali nekatere manj znane goriške zanimivosti. Krog bomo sklenili na Trgu Evrope. Dolžina poti, ki jo bomo prevozili v lahkotnem tempu, znaša približno 15 kilometrov. Možnost brezplačnega najema kolesa, e–kolesa ali otroškega kolesa.

Število mest in koles je omejeno, zato je potrebna prijava na nova-gorica@vipavskadolina.si ali 05 330 46 00.

Zbirno mesto: Trg Evrope
Organizator: Mestna občina Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti


Nedelja, 17. 9. 2023

9.00–19.00 Peš po Poti dveh gradov – Rihemberka in Dornberga

Pohod po poti bo potekal individualno v obe smeri, na voljo bo brezplačen prevoz med Taborom in Rihemberkom ter obratno. Zaželena je rezervacija  prevoza na info@tabor-dornberk.si ali na 031 664 344.

Grad Rihemberk
9.00 - 19.00 Ogled gradu in igra Zakladi gradu Rihemberk (po ceniku),
15.00 - 17:00 Brezplačno TOP doživetje -  igrani ogled za družine »Potovanje v razcvet Rihemberka«
(predhodna rezervacija Potovanja v razcvet Rihemberka do zapolnitve mest na 051 201 910),
15.00 - 18.00  Lokalna tržnica z ekološko ponudbo.

Tabor pri Dornbergu
od 9:00 - stojnica z lokalnimi dobrotami,
10.00 - brezplačen voden ogled Tabora z ostanki gradu Dornberg, kasnejša vodenja možna po dogovoru.

Pedrovo
od 10:00 - ogled galerije Artes ob hladni limonadi, pokušina ekoloških kozjih in ovčjih sirov na Domačiji Čilčevi ter ustvarjalne delavnice. 

Lokacija: Branik, Grad Rihemberk – Tabor, Dornberk

Organizator: Društvo Tabor nad Dornberkom in zavod Svitar v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica in Krajevno skupnostjo Branik v okviru projekta LAS sodelovanja »Prehod na sonaravno oskrbo s hrano«


Ponedeljek, 18. 9. 2023

7.00–9.00 Kolesarski zajtrk

Se voziš vsak dan v službo ali šolo s kolesom? Seveda, zakaj bi izgubljal čas v avtu! S kolesom si hitrejši in bolj zdrav. Mestna občina Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti vabita vse kolesarje, da se nam v ponedeljek, 18. septembra, med 7. in 9. uro zjutraj pridružite na Bevkovem trgu v Novi Gorici na kolesarskem zajtrku.

Lokacija: Bevkov trg
Organizator: Mestna občina Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti

17.00–19.00 Kamniti velikan in znani Slovenci

Brezplačen voden ogled z vodnico Evelin Bizjak. Most z največjim kamnitim lokom, ki se pne nad smaragdno reko, poznamo in ga vsak dan gledamo. Kdo pa so znameniti Solkanci in drugi, ki jim je Soča v veselje? Število mest je omejeno, potrebna je rezervacija na goriskastorija@gmail.com.

Zbirno mesto: Trg Jožeta Srebrniča v Solkanu
Organizator: Mestna občina Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti


Torek, 19. 9. 2023

10.00–12.00 Grad in vile v Solkanu

Brezplačen voden ogled po Solkanu z vodnico Evelin Bizjak.  V 17. stoletju se začenjajo v Solkanu pojavljati pomembne plemiške družine, kot so Coronini, Strassoldo, Lanthieri ... Tu gradijo rezidenčne stavbe, ki dajo kraju meščanski in gosposki videz. Zbrali se bomo pred vilo Bartolomei, si ogledali zunanjost ter se po ulicah Solkana sprehodili mimo številnih vil, nekdanjih sedežev posesti. Pot nas bo vodila do vile Lenassi podjetnika Odoneja in parka pred njo. Po ulici IX. korpusa bomo prišli do vile Puppi, ki jo poznamo kot hotel Sabotin, za njo je vila Paniaco. Na koncu si bomo ogledali ostanke "Palača" ali Grimarjeve graščine. S svojo velikostjo, impozantnim pročeljem, slikovitimi stolpi ter starimi, mogočnimi cipresami, ki so krasile grajski park, je dajala Solkanu poseben pečat in romantičen pridih. Število mest je omejeno, potrebna je prijava na: goriskastorija@gmail.com.

Zbirno mesto: Vila Bartolomei v Solkanu
Organizator: Mestna občina Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti


Sreda, 20. 9. 2023

10.00–12.00 Peš po zgodovini Nove Gorice

Vabimo vas na urbanistično-zgodovinski sprehod preko sicer kratke, a burne zgodovine Nove Gorice, polne zanimivih zgodb, pa tudi paradoksov in ironij. Na poti bomo spoznali prvotno zasnovo mesta, nato pa – korak za korakom – kako se je ta vedno znova spreminjala in zakaj je nastalo mesto takšno, kot je danes. Na pot vas bo popeljal njen avtor Blaž Kosovel, tudi avtor dokumentarne serije Goriški sprehodi in vodja projekta Ab Initio – urbana utopija, v katerem bo v sklopu Evropske prestolnice kulture 2025 izdelan digitalni arhiv Nove Gorice. 

Število mest je omejeno, potrebna je prijava na blaz@insidertours.si.

Zbirno mesto: pri maketi mesta na Bevkovem trgu
Organizator: Mestna občina Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti

17.00–19.00 Peš po zgodovini Nove Gorice

Vabimo vas na urbanistično-zgodovinski sprehod preko sicer kratke, a burne zgodovine Nove Gorice, polne zanimivih zgodb, pa tudi paradoksov in ironij. Na poti bomo spoznali prvotno zasnovo mesta, nato pa – korak za korakom – kako se je ta vedno znova spreminjala in zakaj je nastalo mesto takšno, kot je danes. Na pot vas bo popeljal njen avtor Blaž Kosovel, tudi avtor dokumentarne serije Goriški sprehodi in vodja projekta Ab Initio – urbana utopija, v katerem bo v sklopu Evropske prestolnice kulture 2025 izdelan digitalni arhiv Nove Gorice. 

Število mest je omejeno, potrebna je prijava na blaz@insidertours.si.

Zbirno mesto: pri maketi mesta na Bevkovem trgu
Organizator: Mestna občina Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti


Četrtek, 21. 9. 2023

10.30 Vozičkanje mamic z dojenčki - zaradi slabega vremena prestavljeno

Nacionalni inštitut za javno zdravje in Mestna občina Nova Gorica bosta organizirala posebno vozičkanje mamic z dojenčki po ulicah Nove Gorice. Na družabnem dogodku za mamice bo poskrbljeno za nasvete za telesno aktivnost in podporo ob porodnem obdobju, ki jo bodo nudili strokovnjaki iz Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Nova Gorica.

Zbirno mesto: Borov gozdiček
Organizator: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Mestna občina Nova Gorica, Center trajnostne mobilnosti in Center za krepitev zdravja Nova Gorica z Matejo Jermol in Femme Studiem


Petek, 22. 9. 2023

9.00–13.00 Evropski teden mobilnosti in Evropski teden športa

Goriški festival športa in trajnostne mobilnosti - zaradi slabega vremena prestavljeno

Pridružite se nam na Goriškem festivalu športa in trajnostne mobilnosti, ki bo združil športne aktivnosti in trajnostno mobilnost ter promocijo zdravega načina življenja. Na dogodku bodo na voljo športni poligoni, trajnostna tržnica, kolesarski poligoni ter aktivnosti za ozaveščanje o preprečevanju nesreč v cestnem prometu. Poleg tega bosta potekala tudi Občinsko prvenstvo za srednje šole v igrah z žogo ter Občinsko prvenstvo v krosu za osnovne šole.

Lokacija: Travnik pred Občinsko palačo in Kidričeva ulica
Organizator: Mestna občina Nova Gorica, Center trajnostne mobilnosti, Športna zveza Nova Gorica, Javni zavod za šport Nova Gorica in AMD Nova Gorica


Sobota, 23. 9. 2023

8.30 Pohod na Sabotin - zaradi slabega vremena prestavljeno

Pohod na Sabotin organizira Društvo Soška fronta v sodelovanju s Centrom trajnostne mobilnosti Nova Gorica. Pohodniki si bodo na vrhu ogledali Center za obiskovalce Sabotin – Park miru. V primeru dežja pohod odpade. Udeležba je brezplačna. Potrebna je predhodna prijava na nova-gorica@vipavskadolina.si.

Zbirno mesto: obračališče v Solkanu
Organizator: Mestna občina Nova Gorica, Društvo soška fronta 1915-1917 in Center trajnostne mobilnosti


Torek, 26. 9. 2023

17.00 Voden ogled Ravnikarjeva Nova Gorica

Udeleženci bodo lahko spoznali, kako se različni dejavniki, ki so botrovali nastanku mesta, še danes izkazujejo v njegovi fizični podobi, obenem pa tudi, kako so v to fizično podobo vtkane prvine, ki jih je v svoji prvotni zasnovi zastavil arhitekt Edvard Ravnikar in ki kljub vsemu povojnemu dogajanju ostajajo še vedno prepoznavne. Ogled bodo vodili arhitekta Aleksandra Torbica in Simon Kerševan (Društvo primorskih arhitektov) in prof. umet. zgod. in zgodovine Alenka di Battista (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije). Obvezne so predhodne prijave na nova-gorica@vipavskadolina.si.

Zbirno mesto: pri maketi mesta na Bevkovem trgu
Organizator: Mestna občina Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti v sodelovanju z Društvom primorskih arhitektov


Sreda, 27. 9. 2023

10.00 in 17.00 Voden ogled Rafutskega parka

Vabimo vas na voden ogled prenovljenega Rafutskega parka, s katerim boste obiskovalci dobili priložnost, da si ogledate prenovljen park z novo urbano opremo. Obvezne so predhodne prijave na nova-gorica@vipavskadolina.si.

Zbirno mesto: Rafutski park
Organizator: Mestna občina Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti v sodelovanju z Društvom primorskih arhitektov


Četrtek, 28. 9. 2023

16.00 Poligon s prikazom nordijske hoje, vadba za osebe s fibromialgijo, kronično razširjeno bolečino

Pripravili bomo vadbeni  poligon, ki bo zajemal vaje za spretnost, motoriko, ravnotežje in bo namenjen vsem generacijam.  Ob tednu mobilnosti bomo ozaveščali tudi o zdravem življenjskem slogu. S seboj lahko prinesete tudi ležalne podloge, odeje, tako da boste sproščeno ležali na tleh.

Prijave na barbara.ferfolja@drustvo-fm.si ali na 064 247 877. V primeru slabega vremena odpade.

Zbirno mesto: pri strelišču v gozdu Panovec
Organizator: Društvo za fibromialgijo - skupina za samopomoč Soča Goriška

20. svetovni čipkarski kongres in generalna skupščina OIDFA 2023

Kongres OIDFA je največja in najpomembnejša čipkarska prireditev na svetu, ki jo tokrat gosti mesto Nova Gorica. Dogajanje se bo odvijalo v športni dvorani na Rejčevi ulici 1 b v Novi Gorici.

PETEK, 31. JULIJ – SREDA, 2. AVGUST
10.00–13.00 in 14.30–17.00 tečaji klekljanja

ČETRTEK, 3. AVGUST
10.00–13.30 tečaji klekljanja
15.00–19.00 prijava na kongres
15.00–19.00 postavitev razstav in stojnic
19.00–21.30 sestanek upravnega sveta OIDFA (odhajajoči svet + novi svet (Xcenter))

PETEK, 4. AVGUST
10.00–18.00 registracija na kongres
10.00–12.00 postavitev razstav in stojnic
10.00–11.30 generalna skupščina OIDFA
11.30–12.00 odprtje kongresa
12.00–18.00 razstave, predstavitve, prodaja
12.30–15.00 sestanek upravnega sveta OIDFA (novi svet (Xcenter))
16.00–18.00 Predavanja 1:
           16.00: Izvor najbolj značilnih goriških čipkarskih šivov skozi delo učiteljice
           16.40: Čipka z iglo Aemilia Ars
           17.20: Čipkarska šola v Izoli (1881–1936)
18.30 odprtje razstave E-LACE (X-center)
20.00–22.00 druženje ob predstavitvi istrskih kostumov

SOBOTA, 5. AVGUST
10.00–18.00 razstave, predstavitve, prodaja
10.00–12.00 predstavitve čipkarskih šol in skupin
16.00–17.20 Predavanja 2:
          16.00: Izdelovanje slovenske klekljane čipke – spregledani in oživljeni element nesnovne kulturne dediščine
          16.40: Izdelovanje klekljane čipke v Sloveniji od vpisa v nacionalni register do Unesca
20.00–22.00 večerja OIDFA

NEDELJA, 6. AVGUST
10.00–17.00 razstave, predstavitve, prodaja
10.00–12.00 predstavitve čipkarskih šol in skupin
14.00–15.20 Predavanja 3:
           14.00: Eksperimentalna čipkarska skupina iz Čipkarske šole Idrija
           14.40: Veliki Dol spet postane Čipkasti Dol
16.30–17.00 podelitev nagrad in zaključna slovesnost kongresa
17.00–19.00 odstranitev razstav in stojnic
20.00–22.00 poslovilni dogodek

Skip to content